„W kontakcie z Tobą”. Wsparcie psychologiczne dla Ukraińców w Warszawie

„W kontakcie z Tobą”. Wsparcie psychologiczne dla Ukraińców w Warszawie

Dodano: 
Sesje grupowe z psychologiem
Sesje grupowe z psychologiem Źródło:Shutterstock / igorssava
Na początku marca zaczęła funkcjonować grupa terapeutyczna dla Ukraińców „W kontakcie z Tobą”. Zajęcia są przeznaczone dla osób pełnoletnich, odbywają się w Warszawie. Jak się zapisać?

Terapeutyczną grupę dla Ukraińców „W kontakcie z Tobą” organizuje Fundacja Ocalenie. Zajęcia są przeznaczone dla osób pełnoletnich. Są prowadzone w języku ukraińskim.

Terapeutyczna grupa „W kontakcie z Tobą”

„Nasze ciało i jego stan zależą od tego, jak żyjemy i co dzieje się w naszej psychice. Emocje mają najsilniejszy, najbardziej bezpośredni wpływ na ciało. Emocje mogą przyspieszać bicie serca, napinać mięśnie, uwalniać do krwiobiegu różne hormony. Jest to normalne. Trudności zaczynają się, gdy tłumimy emocje i staramy się ich nie odczuwać. W warunkach działań wojennych nasz organizm pracuje na maksymalnych obrotach. Wiele osób doświadcza wyczerpania, wyniszczenia, zmęczenia, niepokoju, stresu. Możemy i powinniśmy z tym pracować” – informują organizatorzy.

Grupa będzie przydatna dla osób, które:

  • chcą utrzymać zdrowy stan psychiczny podczas emigracji;
  • chcą poznać metody radzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami;
  • chcą być blisko innych i czuć wsparcie psychologiczne w teraźniejszości;
  • chcą rozwijać własną inteligencję emocjonalną i wrażliwość.

Kto będzie prowadził zajęcia? Kiedy się odbywają?

Zajęcia dla Ukraińców będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Yelyzaveta Stetsiuk jest magistrem psychologii, praktykującym psychologiem/psychoterapeutą, terapeutą Gestalt oraz odbywającym szkolenie przyszłym terapeutą zorientowanym na ciało. Pomagać jej będzie Julia Rotko, psycholog rodzinna, terapeutka Gestalt w trakcie szkolenia.

Jak podaje Fundacja Ocalenie, grupa terapeutyczna będzie spotykać się w centrum Warszawy. Dokładna lokalizacja zostanie podana osobom, które przejdą rekrutację i zostaną przyjęte do grupy. Program obejmuje zapoznanie się, ćwiczenia psychologiczne i fizyczne, pracę w parach z dalszym przyswajaniem doświadczeń zdobytych w grupie oraz pracę indywidualną z psychologiem.

Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach 17:00-20:00 od 2 marca do 18 maja. Aby wziąć udział w sesjach terapeutycznych, należy zarejestrować się przez formularz Google.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Funadacja Ocalenie
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom