Jakie są zasady przewożenia dzieci w samochodzie w Polsce?

Jakie są zasady przewożenia dzieci w samochodzie w Polsce?

Dodano: 
Dziecko siedzi w samochodzie w foteliku
Dziecko siedzi w samochodzie w foteliku Źródło:Shutterstock / ORION PRODUCTION
Co powinni wiedzieć rodzice przewożący dzieci w samochodzie? Opowiadamy o ważnych niuansach związanych z ustawą o ruchu drogowym w Polsce.

Polska jest jednym z najbliższych Ukrainie krajów europejskich, ale mimo to ma inne zasady ruchu drogowego. Polska posiada własne przepisy dotyczące przewożenia dzieci w samochodach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nawet 17-letni nastolatek może korzystać z fotelika samochodowego podczas podróży, jeśli jego wzrost nie przekracza 150 centymetrów. To jednak nie wszystkie zasady, których należy przestrzegać w Polsce.

Jakie są zasady bezpiecznego przewożenia dzieci w Polsce?

Niedawno zmieniono ustawę o ruchu drogowym, która zniosła ograniczenie wiekowe dla dzieci, co zwolniło rodziców z obowiązku przewożenia nastolatka w foteliku samochodowym po ukończeniu przez niego 12 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie dzieci poniżej 150 centymetrów wzrostu muszą korzystać z fotelika samochodowego, nawet do momentu osiągnięcia pełnoletności. Dzieci wyższe niż 150 centymetrów mogą siedzieć na tylnym siedzeniu przypięte pasami bezpieczeństwa.

Kiedy dzieci mogą podróżować bez fotelika samochodowego?

Można przewozić jedno dziecko bez fotelika, jeśli w samochodzie jest troje lub więcej dzieci i nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby przymocować foteliki samochodowe dla każdego dziecka. Także wtedy, gdy rodzice posiadają specjalną opinię lekarską stwierdzającą, że fotelik zaszkodzi zdrowiu dziecka lub parametry dziecka uniemożliwiają zastosowanie odpowiedniego urządzenia.

Jaki jest mandat za przewożenie dziecka bez specjalnego fotelika?

W Polsce za przewożenie dziecka bez specjalnego fotelika również może zostać nałożony mandat w wysokości 300 zł. Obowiązek przewożenia dziecka w foteliku samochodowym nie dotyczy jednak polskich taksówek.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: 24 kanal. Zakordon
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom