Kiedy zrobić zakupy przedświąteczne? Grafik pracy sklepów w Polsce

Kiedy zrobić zakupy przedświąteczne? Grafik pracy sklepów w Polsce

Dodano: 
Sklep świąteczny
Sklep świąteczny Źródło: Shutterstock / Iryna Wilhauk
W przeddzień zimowych świąt sklepy w Polsce działają za skróconym grafikiem. Wprost Ukraina opowiada, gdzie można zrobić zakupy przedświąteczne.

W Polsce w okres przedświąteczny sklepy działają w skróconym reżymie. Listę takich sklepów i harmonogram ich pracy można znaleźć poniżej.

Biedronka

 • Wigilia (sobota 24 grudnia) — godz. 13
 • pierwszy dzień Bożego Narodzenia (niedziela 24 grudnia) — nieczynne
 • drugi dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek 25 grudnia) — nieczynne
 • Sylwester (sobota 31 grudnia) — godz. 19
 • Nowy Rok (niedziela 1 stycznia) — nieczynne.

Lidl

 • Wigilia (sobota 24 grudnia) — godz. 13
 • pierwszy dzień Bożego Narodzenia (niedziela 24 grudnia) — nieczynne
 • drugi dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek 25 grudnia) — nieczynne
 • Sylwester (sobota 31 grudnia) — godz. 19
 • Nowy Rok (niedziela 1 stycznia) — nieczynne.

Kaufland

 • Wigilia (sobota 24 grudnia) — godz. 13
 • pierwszy dzień Bożego Narodzenia (niedziela 24 grudnia) — nieczynne

 • drugi dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek 25 grudnia) — nieczynne

 • 30 stycznia – do północy

 • Sylwester (sobota 31 grudnia) — godz. 18

 • Nowy Rok (niedziela 1 stycznia) — nieczynne.

Aldi

 • Wigilia (sobota 24 grudnia) — godz. 13

 • pierwszy dzień Bożego Narodzenia (niedziela 24 grudnia) — nieczynne

 • drugi dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek 25 grudnia) — nieczynne

 • Sylwester (sobota 31 grudnia) — godz. 18

 • Nowy Rok (niedziela 1 stycznia) — nieczynne.

Żabka

Właściciele sklepów Żabka samodzielnie decydują w których godzinach będą otwarte ich sklepy, dlatego warto zapytać pracowników o godziny otwarcia konkretnego sklepu w odpowiednich dniach. Informacja o godzinach otwarcia powinna także być umieszczona na drzwiach sklepu.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: WPROST.pl
Powyższy artykuł, którego autorami są WPROST.pl Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom