„Odbudowa największego szpitala w Iziumie jest tym, co nas dziś łączy”. Ołena Zełenska odwiedziła Francję

„Odbudowa największego szpitala w Iziumie jest tym, co nas dziś łączy”. Ołena Zełenska odwiedziła Francję

Dodano: 
Olena Zełenska podczas wizyty we Francji
Olena Zełenska podczas wizyty we Francji Źródło:
Pierwsza Dama Ołena Zełenska zaprezentowała swoją fundację charytatywną podczas ostatniej wizyty we Francji. W swoim wystąpieniu w Paryżu żona prezydenta podkreśliła szczególne znaczenie odbudowy infrastruktury Ukrainy.

13 grudnia, w ramach wizyty we Francji, żona prezydenta Ołena Zełenska zapowiedziała uruchomienie własnej fundacji charytatywnej, której głównym priorytetem będzie odbudowa zniszczonego i splądrowanego przez rosyjskich okupantów szpitala w mieście Izium w obwodzie charkowskim.

– Wojsko rosyjskie ukradło prawie cały ocalały sprzęt, łóżka z oddziału krowoderskiego, koncentratory tlenu. Zbiórka na odbudowę tego szpitala jest obecnie priorytetowym projektem mojej Fundacji – powiedziała Ołena Zełenska.

Centralny Szpital Miejski Izium – priorytet Fundacji

Centralny Szpital Miejski był największą placówką medyczną w okupowanym obwodzie charkowskim. Jak zaznaczono na stronie kancelarii prezydenta, przed wojną w szpitalu pracowało 547 specjalistów, obsługując prawie 150 tys. osób z regionu.

W tej chwili instytucja pracuje na 10% możliwości. Podczas zdobywania miasta przez wojska rosyjskie zniszczono cztery bloki operacyjne i intensywnej terapii, zniszczono tomograf i uszkodzono szyb windy. Na ścianach budynku widać ślady uderzeń odłamków, wszystkie okna są wybite.

„Mimo zniszczeń lekarze nadal ratują życie i zdrowie pacjentów, których liczba rośnie. Oprócz chorób przewlekłych i sezonowych, które nasilają się z powodu braku ciepła i światła, dochodzą skomplikowane urazy: ludzie są wysadzani na minach "płatkowych". Najbliższy szpital jest oddalony o 120 km po niebezpiecznych zaminowanych drogach” – informuje Kancelaria Prezydenta.

Pomoc dla Ukrainy w odbudowie infrastruktury jest największym przejawem solidarności wspólnoty europejskiej z narodem ukraińskim. Pierwsza Dama podkreśliła, że mieszkańcy okupowanego obwodu charkowskiego i innych miast potrzebują wsparcia ze strony zachodnich partnerów.

Charytatywne wydarzenie otworzyła żona prezydenta Francji Brigitte Macron. W swoim wystąpieniu powiedziała, że wiele słyszała od Ołeny Zełenskiej o największym zniszczonym szpitalu w Iziumie, który obecnie pracuje w bardzo ograniczonych warunkach. –Zawsze będziemy z wami. Francja zawsze będzie przy was. Przywrócenie największego szpitala w Iziumie jest tym, co nas dziś łączy – powiedziała Brigitte Macron.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom