Ukraińska sieć piekarni „Lviv Croissants” w Polsce. Nowy punkt otwarty w Warszawie

Ukraińska sieć piekarni „Lviv Croissants” w Polsce. Nowy punkt otwarty w Warszawie

Dodano: 
Produkty Lviv Croissants
Produkty Lviv Croissants Źródło: Facebook / Warsaw Croissants
Ukraińska sieć piekarni „Lviv Croissants” wchodzi na rynek europejski. Jej placówki zostały otwarte w trzech miastach Polski. Ostatnio – w Warszawie.

Znana ukraińska sieć piekarni „Lviv Croissants" w ciągu siedmiu lat rozrosła się do ogólnokrajowej sieci franczyzowej z szerokim asortymentem dużych, świeżo wypiekanych rogalików z różnymi nadzieniami. Jesienią tego roku piekarnia po raz pierwszy weszła na rynek europejski.

Historia piekarni „Lviv Croissants"

Pierwsza piekarnia „Lviv Croissants" została otwarta w 2015 roku we Lwowie. Założyciel i współwłaściciel marki „Lviv Croissants” Andrii Halytskyi opowiedział, że sukces piekarni przyniosła porażka. Podczas jednej z prób produktów do nowego menu przypadkowo nie została zastosowana prawidłowa technologia rozmrażania ciasta. Doprowadziło to do wypieku croissantów o wyjątkowo dużych rozmiarach, co stało się podstawą szybko prosperującego biznesu.

Otwarcie piekarni w Polsce

Pierwszy punkt lwowskiej piekarni za granicą został otwarty 19 września w polskim przygranicznym mieście Zgorzelec. Później we Wrocławiu pojawił się kolejny lokal „Lviv Croissants”. 1 grudnia w sercu Warszawy przy Nowym Świecie 37 otwarto trzecią piekarnię „Lviv Croissants”. Lokal będzie czynny codziennie od 8:00 do 22:00.

Piekarze zaznaczają, że nie planują zmiany asortymentu, ale nadzienie niektórych rogalików zostało dostosowane do polskiego rynku. Wszystkie składniki będą dostarczane przez lokalnych producentów.

– Nie jest tajemnicą to, że polskie produkty smakują inaczej niż ukraińskie. Zrobiliśmy wszystko, aby rogalik w Polsce smakował podobnie do ukraińskiego albo nawet lepiej – komentuje zespół piekarni.

Darowizna z kubkiem kawy

Piekarnia „Lviv Croissants” podpisała memorandum z platformą wspierającą Ukrainę – UNITED24 w celu zwiększenia świadomości potrzeb Ukraińców wśród międzynarodowej publiczności. Darowiznę można przekazać za pomocą kodu QR, który znajduje się na papierowych kubkach do napojów.

W tej chwili sieć piekarni w Polsce podlega kierownictwu centralnemu w Ukrainie. Wkrótce planowane jest otwarcie biura regionalnego w Warszawie, gdzie do pracy zostaną zaangażowani polscy specjaliści lub zostaną przeniesieni Ukraińcy.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Instagram
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom