Opole udziela pomocy medycznej pacjentom z Ukrainy

Opole udziela pomocy medycznej pacjentom z Ukrainy

Dodano: 
Szpital, zdjęcie ilustracyjne
Szpital, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Hush Naidoo Jade Photography
Szpitale w Opolu są gotowe na przyjęcie ewakuowanych pacjentów z zachodniej Ukrainy. Pierwsza grupa została przetransportowana w ubiegłym tygodniu.

W trakcie posiedzenia wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego została oceniona zdolność lokalnych placówek medycznych w Opolu do przyjęcia pacjentów z Ukrainy. Służby wojewódzkie poinformowały o dostępnych miejscach w opolskich szpitalach, które będą przeznaczone dla pacjentów z Ukrainy.

– Na dobę przed przyjazdem pacjentów wiemy, ile będzie osób, znamy profile chorobowe – tak, żeby szpitale mogły odpowiednią pomoc zapewnić. Schorzenia będą przede wszystkim wojenne, rany szarpane, rany tkanek miękkich. Przyjadą osoby, które mają rany wojenne. W systemie ratunku nie ma znaczenia, czy to żołnierz, czy mieszkaniec miasta, w którym spadła bomba – zaznaczył wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.

Szpitale w Opolu. Kto zostanie przyjęty?

Współpraca medyczna między Polską a Ukrainą została omówiona już na początku rosyjskiej inwazji. Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego polskie szpitale już kilka miesięcy temu zaczęły zapewniać opiekę medyczną rannym ukraińskim żołnierzom. Z powodu braku prądu ukraińskie szpitale nie mają warunków do normalnego funkcjonowania. Opolskie kierownictwo w ramach solidarności jest gotowe zapewnić niemal 400 łóżek szpitalnych dla pacjentów z Ukrainy.

Pierwsza grupa pacjentów miała zostać przetransportowana już w miniony czwartek. Wśród nich były ofiary działań wojennych, zarówno cywilne, jak i wojskowe. Jak zapowiadał Sławomir Kłosowski, placówki w województwie opolskim miały przyjąć wówczas m.in. trzy osoby obłożnie chore.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Polskie Radio
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom