Tajwan przeznaczy milion dolarów na pomoc ukraińskim uchodźcom w Warszawie

Tajwan przeznaczy milion dolarów na pomoc ukraińskim uchodźcom w Warszawie

Dodano: 
Dziecko na antywojennej demonstracji, zdjęcie ilustracyjne
Dziecko na antywojennej demonstracji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels / Matti
Prezydent Warszawy i dyrektor przedstawicielstwa TajPej w Polsce podpisali dokument o pomocy finansowej dla ukraińskich uchodźców mieszkających w Warszawie.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i dyrektor oddziału TajPej w Polsce Bob Chen podpisali umowę na otrzymanie środków dla uciekających przed rosyjską inwazją Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w stolicy Polski. Rząd Tajwanu przeznaczył milion dolarów na wsparcie uchodźców w Warszawie.

– To dla nas bardzo ważne, że w tak trudnej sytuacji możemy liczyć na naszych przyjaciół, i że nasze kontakty międzynarodowe owocują konkretnym wsparciem. Bardzo dziękuję za tę pomoc – mówił podczas uroczystości prezydent Rafał Trzaskowski.

To nie pierwszy raz, kiedy pomoc pieniężna z Tajwanu została przesłana dla ukraińskich uchodźców. W maju Warszawa otrzymała 300 tys. euro, a teraz kwota pomocy tajwańskich partnerów wzrosła do miliona dolarów. Współpraca między Warszawą a Tajpej trwa od 1995 roku. Miasta współpracują na wielu płaszczyznach: od handlu, przez przemysł, kulturę, po wymianę doświadczeń menedżerskich.

– Przede wszystkim chciałbym wyrazić głęboki szacunek i uznanie dla władz miasta Warszawy i mieszkańców za życzliwość i hojność okazaną mieszkańcom Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny z powodu nieuzasadnionej agresji Rosji. Chociaż Tajwan i Ukraina są od siebie odległe geograficznie, to mieszkańcy Tajwanu głęboko współczują i rozumieją to, czego doświadczają Ukraińcy – powiedział Bob Chen, dyrektor Biura Przedstawicielstwa Tajpej w Polsce.

Przyznane środki zostaną przeznaczone na wsparcie Ukraińców i przyspieszenie procesu ich integracji ze społeczeństwem polskim.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: portalsamorzadowy.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom