Lekcje polskiego dla uchodźczyń z Ukrainy. Zajęcia zainaugurowała Agata Kornhauser-Duda

Lekcje polskiego dla uchodźczyń z Ukrainy. Zajęcia zainaugurowała Agata Kornhauser-Duda

Dodano: 
Zajęcia w centrum edukacji. Zdjęcie ilustracyjne
Zajęcia w centrum edukacji. Zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pexels / Ivan Samkov
Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda i Omena Mensah zainicjowały program intensywnej nauki języka polskiego dla dorosłych podopiecznych RiO EDU Centrum. Pierwsze lekcje inauguracyjne odbyły się z udziałem obu pań.

RiO Edu Centrum to dzienny ośrodek edukacji i wsparcia dla matek i dzieci z Ukrainy. Placówka pomaga ukraińskim mamom w aktywizacji zawodowej, a ich dzieciom zapewnia wsparcie edukacyjne. Centrum oferuje: ciekawe propozycje zajęć edukacyjnych, lekcje języka polskiego i angielskiego, pomoc psychologiczną i wsparcie przy znalezieniu pracy.

Personel RiO Edu Centrum jest w całości ukraiński. To wykwalifikowane nauczycielki i psycholożki.

Program intensywnej nauki języka polskiego

W nowo otworzonym ośrodku edukacyjnym Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda i założycielka Centrum Omena Mensah zainicjowały program intensywnej nauki języka polskiego dla dorosłych.

– Intensywna nauka polskiego jest bardziej skuteczna. W RiO Edu Centrum uchodźczynie z Ukrainy często przebywają tylko kilka miesięcy. Dlatego tak ważne jest efektywne wykorzystanie czasu. Dzięki temu po opuszczeniu ośrodka będą umiały komunikować się po polsku, co z kolei ułatwi im adaptację w nowym środowisku oraz znalezienie pracy– powiedziała prezeska Omenaa Foundation, Omenaa Mensah.

Agata Kornhauser–Duda z wizytą w Edu Centrum

Pierwsza Dama Polski wzięła udział w pierwszej lekcji języka polskiego dla ukraińskich kobiet. Podczas pierwszej lekcji uczestniczki mogły nauczyć się podstawowych słów i zwrotów autoprezentacji, a nawet dowiedziały się, jak nawiązać dialog. Pierwsza Dama wsparła kobiety z Ukrainy podczas lekcji, zachęcając je, by mówiły na co dzień po polsku i nie bały się popełnić błędów.

W trakcie wizyty ukraińskie dzieci w Centrum poznały małżonkę prezydenta i miały okazję porozmawiać z nią o nazwach zwierząt i liczebnikach, których się nauczyły.

twitter

Jak będzie odbywać się kurs?

Intensywność lekcji będzie kluczowym aspektem w programie oferowanym przez RiO EDU Centrum Lekcje będą odbywały się 5 razy w tygodniu w 3 grupach po 1,5 godziny, a poprowadzą je wykwalifikowani lektorzy i edukatorzy.

Każda uczestniczka programu po ukończeniu zajęć otrzyma specjalny list gratulacyjny z podpisem Pierwszej Damy Polski.

Źródło: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom