Obrońcy Azowstalu w Belwederze. Wyjątkowe spotkanie

Obrońcy Azowstalu w Belwederze. Wyjątkowe spotkanie

Dodano: 
Minister Jacek Siewiera na spotkaniu z delegacją z Ukrainy
Minister Jacek Siewiera na spotkaniu z delegacją z Ukrainy Źródło: Prezydent.pl
W Belwederze odbyło się spotkanie ministra, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Jacka Siwiery z bohaterami pułku Azow. W spotkaniu także uczestniczyły żony i matki obrońców Azowstalu, którzy obecnie przebywają w rosyjskiej niewoli.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ambasadora Ukrainy Wasyla Zwarycza, który towarzyszył ukraińskim gościom. Stronę polską reprezentował płk Artur Bachta, doktor nauk medycznych, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MON.

W spotkaniu wzięli udział uratowani obrońcy Azowstalu oraz żony i matki tych, którzy nadal przebywają w rosyjskiej niewoli. Uczestnicy spotkania opowiedzieli swoje historię związane z obroną Azowstalu, warunkami życia wewnątrz kombinatu, opieką nad rannymi. Mówili o własnej codziennej walce o życie i o tym, jak wyglądało przeprowadzanie zabiegów medycznych w bunkrze pod ziemią.

Współtwórca pułku Azow podpułkownik Giorgi Kuparaszwili poinformował, że podczas szkolenia żołnierzy oddziału Azow szczególną uwagę zwracali na umiejętności niesienia pomocy rannym zgodnie z Combat Casualty Care według standardów NATO oraz procedur M.A.R.C.H.. Po zdobyciu miasta Mariupol przez wojska rosyjskie w zakładzie Azowstal w podziemiach zostały utworzone osobne punkty medyczne, dzięki odpowiedniemu medycznemu przeszkoleniu udało się uratować wielu ukraińskich żołnierzy.

Ranni Ukraińcy leczeni w Polsce

Minister Jacek Siewera podkreślił, że doświadczenia bojowników Azowa są bardzo cenne dla doskonalenia procedur medycznych i technik ratowania życia podczas konfliktu zbrojnego i zostaną wykorzystane w dalszej współpracy. Płk Artur Bachta dodał, że Polska jest gotowa przyjąć do leczenia więcej ukraińskich żołnierzy i rannych, zwłaszcza w przypadku ciężkich urazów kończyn lub konieczności operacji plastycznych.

Członkowie delegacji ukraińskiej zapowiedzieli swój udział w tegorocznym zgromadzeniu ONZ, na którym chcą dać świadectwo okrucieństwu wroga i przeciwstawić się sianej przez Rosję dezinformacji na temat wojny na Ukrainie i zaapelować o wsparcie dla walczącej Ukrainy. Według polskiego ministra, na tegorocznym Zgromadzeniu ONZ Polska będzie przemawiała po stronie Ukrainy.

Na zakończenie spotkania strona polska wyraziła głęboki szacunek i współczucie dla ukraińskich żołnierzy i ich rodzin. – Polska, mając traumatyczne doświadczenia historyczne, rozumie tragedię narodu ukraińskiego i szczerze ją wspiera, udzielając znaczącej pomocy i wsparcia narodowi ukraińskiemu – podsumował minister.

Obrońcy „Azowstalu”

Obrońcy fabryki Azowstal w Mariupolu stawiali opór rosyjskiemu wojsku przez 80 dni. W chwili kapitulacji było ich około 900 osób. Rosjanie przetransportowali najwyższe ukraińskie dowództwo do moskiewskiego więzienia „Lefortowo”. Według wiceministra obrony Ukrainy Hanny Malyar ranni żołnierze z Azowstalu zostali ewakuowani do szpitala Nowoazowska na terenie samozwańczej DNR.

Przywieziono tam 53 ciężko rannych żołnierzy. Kolejnych 211 ewakuowano korytarzem humanitarnym do okupowanej Ołeniwki. Planowany jest ich powrót na terytorium kontrolowane przez Ukrainę w ramach procedury wymiany więźniów. Liczba zabitych w kolonii w Ołeniwce i miejsce, do którego zabrani przez Rosjan – nie są znane.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom