Dania, Belgia i Holandia. Kolejne kraje, które przestają wydawać Rosjanom wizy turystyczne

Dania, Belgia i Holandia. Kolejne kraje, które przestają wydawać Rosjanom wizy turystyczne

Dodano: 
Kobieta z rosyjskim paszportem
Kobieta z rosyjskim paszportem Źródło: Unsplash / Alexander Nrjwolf
Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki Federacji Rosyjskiej informuje, że 9 krajów Unii Europejskiej już zatrzymało proces wydawania wiz rosyjskim turystom. Wśród tych krajów są: Polska, Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Słowacja, Dania, Belgia i Holandia.

W komunikacie na stronie Stowarzyszenia Organizatorów Turystyki Federacji Rosyjskiej zaznaczono, że Łotwa, Litwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Dania, Belgia i Holandia już zawiesiły proces przyjmowania dokumentów od rosyjskich turystów. Na liście „lojalnych” krajów, które nadal wydają wizy Rosjanom znajdują się Włochy, Hiszpania, Grecja, Francja, Węgry i Cypr.

„Minimalny okres planowania podróży do Europy i uzyskania wizy będzie wynosił co najmniej 1,5-2 miesiące. Ale o wizę lepiej zadbać jeszcze wcześniej, za 3-4 miesiące przed rozpoczęciem podróży" – piszą w komunikacie rosyjscy touroperatorzy.

31 sierpnia na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE w Pradze została podjęta decyzja o całkowitym zawieszeniu umowy o ułatwieniach wizowych dla Federacji Rosyjskiej. Oznacza to wzrost opłaty wizowej z 35 do 80 euro, konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów, wydłużenie okresu rozpatrywania wniosków oraz mniejsze prawdopodobieństwo wydawania wiz wielokrotnego wjazdu obywatelom Rosji. 12 września Unia Europejska ostatecznie wypowiedziała umowę o ułatwieniach wizowych dla rosyjskich obywateli.

Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak skomentował decyzję UE o zawieszeniu umowy

Andrij Jermak napisał na Telegramie:

„Rosjanie, czujecie to? To jest smród naftaliny »sowietu«, do którego wy tak bardzo chcieliście się dostać. Wkrótce będzie tam cały wasz kraj”.

Pod koniec zeszłego tygodnia Łotwa, Litwa, Estonia i Polska wprowadziły ograniczenia co do przekraczania granic dla obywateli Rosji. Kraje zabroniły wjazdu Rosjanom z wizami Schengen, niezależnie od tego, gdzie zostały one uzyskane. Wyjątkiem są sytuacje humanitarne i biznesowe. Zasady te wejdą w życie w nocy 19 września.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Autorus.ru
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom