Nowe połączenie kolejowe z Polski do Ukrainy

Nowe połączenie kolejowe z Polski do Ukrainy

Dodano: 
Pociąg elektryczny Ukrzaliznytsia na stacji.
Pociąg elektryczny Ukrzaliznytsia na stacji. Źródło: Shutterstock / Real_life_photo
Do końca sierpnia zacznie funkcjonować nowe międzynarodowe połączenie kolejowe z Polski na Ukrainę. Po Dniu Niepodległości Ukrainy pierwsze pociągi z Warszawy wyruszą do Rawy Ruskiej.

W lutym podpisano memorandum o współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej na terytorium Rawy Ruskiej pomiędzy czterema stronami: Ukrzaliznytsia SA, Lwowską Obwodową Administracją Państwową, Radą Miejską Rawy Ruskiej i Dobrosińsko-Magierowską Gminą Wiejską.

Jak to będzie działało?

Zastępca szefa lwowskiej OAP Jurij Buczko powiedział podczas briefingu w Centrum Medialnym Ukraina-Lwów, że obecnie aktywnie prowadzone są prace na wąskim torze na granicy Rawa-Ruska. – Planujemy uruchomienie pociągu z Polski do Święta Niepodległości. Będą to najpierw dwa wagony, które pojadą do Rawy Ruskiej – powiedział Buczek. Zaznaczył również, że połączenie z Warszawą odciąży granicę lądową, a także przyspieszy podróż do stolicy Polski w stosunku do innych tras lądowych.

W Rawie Ruskiej, która znajduje się 8 km od granicy, znajduje się odpowiedni punkt kontroli celnej, który pracował jeszcze 20 lat temu. W związku z tym trzeba było przebudować posterunek, dokończyć budowę wąskiego toru i wyremontować dworzec kolejowy.

– Dziś już aktywnie budują nowy tor i rozpoczęli przebudowę dworca. Ze swojej strony zapewniliśmy terminowe wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej o wartości ponad 4 mln UAH. A na koszt budżetu państwa wykonywane są teraz niezbędne prace przy odbudowie – zaznaczył Jurij Buczko.

Podczas gdy trwa przebudowa dworca kolejowego w Rawie Ruskiej, planowane jest utworzenie tymczasowych przejść celnych i granicznych, które umożliwią przejście pasażerom.

Czytaj też:
4 godziny pociągiem z Kijowa do Warszawy. Ambitny punkt w Planie Odbudowy Ukrainy

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: YouTube Centrum Medialnym Ukraina; Zaxid.net
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom