Skrzyżowanie w Krakowie zostało przemianowane na cześć ukraińskiego hetmana

Skrzyżowanie w Krakowie zostało przemianowane na cześć ukraińskiego hetmana

Dodano: 
Ukraiński hetman Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny
Ukraiński hetman Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny
Rada Mejska Krakowa zmieniła nazwę skrzyżowania ulic Jasnogórskiej i Stawowej w dzielnicy Prądnik Biały na cześć ukraińskiego hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego.

Kolejnym przejawem wsparcia heroicznej walki Ukrainy z rosyjską agresją zostało nadanie nowej nazwy skrzyżowaniu w Krakowie na cześć ukraińskiego dowódcy. Wydarzenie stało się również symboliczne dla miasta, ponieważ miecz Piotra Sahajdacznego znajduje się w ekspozycji muzealnej Zamku Królewskiego na Wawelu.

O zmianie nazwy skrzyżowania poinformował również Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie. Na Facebooku konsulat wyraził swoją szczerą wdzięczność za tę historyczną decyzję prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu i przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa Rafałowi Komarewiczowi.

Kim był Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny?

Urodzony w 1570 roku Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny jest uznawany za jednego z najwybitniejszych wodzów kozackich w XVII wieku. Wsławił się w bitwie pod Chocimiem w 1621 roku, do której dołączył wraz z 30-tysięcznym korpusem Kozaków. Przez cały czas trwania walk jego podkomendni trzymali lewe skrzydło sił Rzeczypospolitej. Sahajdaczny zmarł 20 kwietnia 1622 roku w Kijowie na skutek odniesionych pod Chocimiem ran.

W tym roku mija 400 rocznica jego śmierci.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Oficjalna strona w Facebook Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie https://www.facebook.com/105802682830786/posts/pfbid02uM8ebNR6Z4ReqP4NZrj3zn4fEUQ
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom