Bezpłatne operacje plastyczne dla Ukraińców. Jak uzyskać pomoc?

Bezpłatne operacje plastyczne dla Ukraińców. Jak uzyskać pomoc?

Dodano: 
Operacje plastyczne
Operacje plastyczne Źródło:Unsplash
Inicjatywa charytatywna Uratuj Piękno pomaga od 24 lutego przywrócić z powrotem naturalny wygląd tym, którzy go utracili. Zgłoszenia są już przyjmowane. „Nie pozwólmy, aby blizny wojny odebrały szansę na szczęśliwą przyszłość ” – piszą organizatorzy.

Każdego dnia tysiące Ukraińców cierpią z powodu rosyjskiej agresji. Po znalezieniu się w strefie zagrożenia wiele osób doznaje poparzeń i urazów twarzy, które mogą pozostawić blizny na całe życie. Misją organizacji Uratuj piękno jest pomoc ukraińskim mężczyznom i kobietom, których twarze ucierpiały w wyniku działań wojennych od 24 lutego 2022 roku i którzy potrzebują rekonstrukcji i estetycznej chirurgii plastycznej.

Założycielka projektu, Jewhenija Izmailowa, zna wszystkie niuanse powrotu do zdrowia po urazie twarzy. W wieku 17 lat Jewhenija doznała poważnego poparzenia policzka. Rekonstrukcja zajęła jej siedem lat i wymagała siedmiu zabiegów plastycznych. Teraz Jewhenija chce stać się osobą, która dzięki swojemu doświadczeniu może pomóc innym z podobnym problemem.

Pierwsze udane operacje

Na swoich profilach w mediach społecznościowych organizacja opowiada o swoich pierwszych krokach w pomocy Ukraińcom z urazami twarzy. Drugą pacjentką, której pomogło Uratuj Piękno, jest Angelika. Znalazła się ona pod ostrzałem w swoim mieszkaniu w Charkowie. W wyniku tego otrzymała liczne obrażenia ciała i twarzy, ale natychmiast szukała pomocy. Pacjentka przeszła już pierwszą operację, a teraz rozpoczyna się etap szlifowania. O kolejnych podopiecznych i tym, jak pokonują trudności razem z organizacją, można przeczytać na Instagramie projektu Uratuj Piękno.

instagram

Jak uzyskać pomoc?

Aby uzyskać pomoc od organizacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej. Po zapoznaniu się z wnioskiem specjaliści organizacji zaczną angażować lekarzy partnerskich o odpowiednich kompetencjach i sami pokryją wszystkie koszty konsultacji i operacji. W razie potrzeby pomogą również w relokacji. Po operacji plastycznej zespół, wraz z lekarzami i psychologami, wspiera pacjenta podczas rehabilitacji.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Uratuj piękno
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom