Bezpłatne szczepienia dla Ukraińców w Polsce

Bezpłatne szczepienia dla Ukraińców w Polsce

Dodano: 
Szczepienia w szpitalu
Szczepienia w szpitalu Źródło: Pixabay / geralt
Wszyscy Ukraińcy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską po 24 lutego, są uprawnieni do otrzymania bezpłatnych szczepień w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Podpowiemy, jakie szczepienia mogą otrzymać obywatele Ukrainy i jak zarejestrować się na szczepienie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia RP, Ukraińcy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego w związku z agresją Rosji, mają prawo do bezpłatnych szczepień. W ramach programu szczepień ochronnych można bezpłatnie odbywają się: szczepienia dla dzieci, sezonowe szczepienia oraz szczepienia przeciwko COVID-19.

Kiedy i jakimi szczepionkami należy szczepić dzieci?

Jeśli dzieci przebywają w Polsce dłużej niż 90 dni, szczepienie jest obowiązkowe. Zgodnie z polskim prawem, aby dziecko mogło zostać przyjęte do przedszkola lub szkoły, musi posiadać dokument potwierdzający odbycie podstawowych szczepień.

Każde dziecko w Polsce ma swój własny kalendarz szczepień. Terminy szczepień dla każdego dziecka ustalane są indywidualnie przez lekarza. W przypadku braku szczepień lekarz wystawi skierowanie na wszystkie podstawowe szczepienia.

Jeśli dziecko było szczepione w Ukrainie, należy zdobyć oryginał karty medycznej potwierdzającej szczepienie i przetłumaczyć ją na język polski. Nie zapominajmy, że kalendarze szczepień w Polsce i na Ukrainie są różne, więc jeśli ukraińska karta medyczna nie zawiera wszystkich szczepień, lekarz rodzinny w Polsce wystawi skierowanie na dodatkowe szczepienia.

Główne szczepienia dla dzieci i młodzieży w Polsce:

  • Szczepienie przeciwko odrze szczepionką MMR dla dzieci do 2 roku życia;
  • Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio odpowiednio do wieku dziecka;
  • Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w zależności od wieku dziecka;
  • Szczepienie przeciwko przeciwko COVID-19;
  • Zgodnie z decyzją lekarza, tzw. szczepienia poekspozycyjne niezbędne do zachowania życia i zdrowia człowieka po kontakcie z groźnym wirusem (szczepionki przeciwko wściekliźnie, tężcowi) wykonywane są w trybie nagłym.

Sezonowe szczepienia

Oprócz szczepień podstawowych, w Polsce można się zaszczepić także na choroby sezonowe. Również Ukraińcy mogą otrzymać szczepionkę przeciwko grypie w przychodni, aptece lub punkcie szczepień. Program szczepień rozpoczyna się co roku we wrześniu i kosztuje 22 złote.

Kobiety w ciąży i emeryci w wieku 75+ będą szczepieni bezpłatnie. Osoby o obniżonej odporności (z odpowiednimi dokumentami) oraz osoby powyżej 60. roku życia mogą otrzymać szczepionkę z 50 proc. zniżką.

Szczepienie przeciwko COVID-19 dla Ukraińców w Polsce

Minister Zdrowia RP wielokrotnie podkreślał znaczenie szczepień przeciwko COVID-19. Biorąc pod uwagę znaczenie zaszczepienia jak największej liczby osób, każdy kto przebywa w Polsce, w tym nowo przybyli Ukraińcy, mają prawo otrzymać bezpłatną szczepionkę przeciw COVID-19.

Aby skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciwko COVID-19, należy zgłosić się po elektroniczne skierowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w dowolnej przychodni. Po otrzymaniu skierowania należy zarejestrować się na szczepienie korzystając z infolinii 989 lub w najbliższym punkcie szczepień.

Drugą dawkę można otrzymać w Polsce również za darmo, jeśli pierwsze szczepienie było wykonane w Ukrainie. Do punktu szczepień trzeba zabrać ze sobą zaświadczenie o pierwszym szczepieniu, aby lekarz mógł je wprowadzić do polskiego systemu elektronicznego.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Nasz Wybór
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom