Kiedy i jak można wezwać karetkę pogotowia w Polsce?

Kiedy i jak można wezwać karetkę pogotowia w Polsce?

Dodano: 
Polska karetka pogotowia
Polska karetka pogotowia Źródło: Shutterstock / DarSzach
Proces wzywania karetki w Polsce nieco różni się od tego, jak to wygląda w Ukrainie. „Wprost Ukraina" informuje swoich czytelników, o tym jak ta procedura odbywa się w Polsce.

Oficjalna strona Ministerstwa Zdrowia w Polsce informuje, że wzywanie karetki pogotowia jest możliwe wyłącznie w sytuacjach zachorowań lub zdarzeń, które powodują nagłe zagrożenie zdrowiu oraz życiu człowieka. Osoba z objawami gorączki lub czująca się źle powinna samodzielnie zgłosić się do terapeuty w ambulatorium rejonowym lub skontaktować się z lekarzem dyżurnym (w godzinach nieroboczych).

Należy dzwonić na numer alarmowy 999

Żeby wezwać karetkę pogotowia w Polsce, należy zadzwonić na numer alarmowy 999 albo 112. Numer 112 obejmuje wszystkie służby ratownicze w UE. W tym przypadku użytkownik zostanie przekierowany do służby ratowniczej w kraju, w którym ta osoba się znajduje.

Dzwoniąc na numer 999, należy podać dyspozytorowi następujące informacje:

 • przyczynę wzywania;
 • dokładne miejsce pobytu (adres, w razie potrzeby – obiekty wokół, które pomogą medykom szybciej się zorientować);
 • stan cierpiącego, który potrzebuje pomocy;
 • dane osoby, która wzywa karetkę.

Nigdy nie rozłączaj się pierwszy!

Podczas rozmowy dyspozytor może poprosić o wyjaśnienie pewnych szczegółów sytuacji oraz zadawać rożne pytania. Odpowiadać należy w sposób jasny oraz pozostawać się na linii dopóki dyspozytor sam nie skończy rozmowy. Czekając na karetkę, lepiej nie korzystać z telefonu, z którego było zgłoszenie, ponieważ do chwili przyjazdu karetki jest to jedyna możliwość kontaktu.

Kiedy wzywać karetkę?

Pogotowie ratunkowe należy wzywać wyłącznie w sytuacjach, gdy istnieje możliwość bezpośredniego zagrożenia życia oraz których skutkiem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia. Wzywanie karetki jest wymagane w sytuacjach, gdy występują takie objawy:

 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • urazy powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • bardzo wysoka gorączka z drgawkami i/lub objawami, które zwykle u danej osoby podczas gorączki nie występują
 • zatrzymanie akcji serca
 • ostry ból w klatce piersiowej lub ostry ból brzucha
 • drgawki
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • masywny krwotok i td.

Pełna lista objawów upoważniających do wezwania karetki znajduje się na rządowej stronie. Dyspozytor medyczny, po ocenie sytuacji, może odmówić wysłania karetki, podając przyczynę odmowy oraz sposób dalszego postępowania.

Co robić w przypadku zachorowania na COVID-19?

Wiele osób ma lekki przebieg zakażenia koronawirusem. Jeżeli jednak objawy COVID-19 się nasiliły oraz stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu, osoba zakażona może wezwać pogotowie ratunkowe z następującymi objawami:

 • bardzo wysoka gorączka, gorączka z drgawkami lub inne objawy, które nie były wcześniej obserwowane z gorączką;
 • ciężka duszność, kiedy oddychanie jest prawie niemożliwe;
 • ostry ból w klatce piersiowej;
 • utrata przytomności (może być związana z gorączką).

Dzwoniąc pod numer 999 lub 112, na początku rozmowy należy od razu zaznaczyć, że cierpiący choruje na COVID-19.

Polisa ubezpieczeniowa

Osoby, które posiadają polskie ubezpieczenie zdrowotne NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) mogą bezpłatnie w uzasadnionych przypadkach wzywać karetkę. W przypadku, gdy osoba jest legalnie zatrudniona w Polsce, miesięczne składki na NFZ opłaca pracodawca. Można również ubezpieczyć się samodzielnie w prywatnej firmie, lub umowa z prywatną przychodnią może zostać podpisana przez pracodawcę.

Cudzoziemiec może również posiadać ubezpieczenie medyczne w dowolnej prywatnej firmie ubezpieczeniowej we własnym kraju, gdyż taka polisa jest wymagana przy przekraczaniu granicy. Zgodnie z zasadami takiego ubezpieczenia, w razie potrzeby opieki medycznej za granicą, wymagane jest najpierw skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym.


Niezbędnie ważnym jest zachowanie spokoju, żeby mieć możliwość do podejmowanie rozważnych działań w sytuacjach zagrażających życiu człowieka.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: uainkraków.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom