Kiedy i pod jakimi warunkami mogę skorzystać z leczenia stacjonarnego?

Kiedy i pod jakimi warunkami mogę skorzystać z leczenia stacjonarnego?

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, szpital
Zdjęcie ilustracyjne, szpital Źródło: Shutterstock / Thaiview
W jakim przypadku mogę skorzystać z leczenia stacjonarnego? Jeśli nagle poczujesz się źle, gdzie udać się po pomoc? Poniżej odpowiadamy na wszystkie pytania.

Kwestie związane z leczeniem stacjonarnym to zawsze gorący temat, szczególnie w okresie zimowym. Jeśli czujemy, że nasze zdrowie się pogarsza, powinniśmy udać się na badania do lekarza rodzinnego. Aby to zrobić, należy umówić się na wizytę online, poprzez stronę internetową przychodni lub osobiście. Co jednak zrobić, gdy stan zdrowia się pogorszył?

„Jeśli tego wymaga stan zdrowia lub cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych, pacjent może zostać skierowany do szpitala stacjonarnego w celu dalszego leczenia. Wszystkie niezbędne działania i leczenie prowadzone podczas pobytu w szpitalu będą bezpłatne” – czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia RP.

Przyjęcie do oddziału stacjonarnego

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lekarz rodzinny (POZ) może wystawić skierowanie do szpitala. Taki dokument można również uzyskać od prywatnego lekarza, który nie współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Możliwe jest uzyskanie pomocy bez zaświadczenia lekarskiego w przypadku zagrożenia życia i nagłych wypadków:

 • wypadek,
 • zatrucie,
 • trauma,
 • połóg,
 • sytuacja zagrażająca życiu lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

W takich przypadkach szpital musi przyjąć pacjenta, aby ratować jego życie. Jeśli szpital nie dysponuje odpowiednim sprzętem, oddziałem specjalizującym się w tym problemie lub nie jest w stanie udzielić pomocy, personel powinien zapewnić przewiezienie Państwa odpowiednim transportem medycznym do najbliższego oddziału szpitalnego.

Jak zorganizowane jest leczenie stacjonarne?

Ze skierowaniem do szpitala zgłaszasz się na planowany zabieg lub operację, a szpital ustala termin hospitalizacji. Skierowanie na leczenie stacjonarne jest ważne do czasu hospitalizacji pacjenta. Masz prawo wybrać do leczenia stacjonarnego dowolny szpital w Polsce. Należy jednak pamiętać, że ze względu na różne obciążenie pracą, w niektórych szpitalach można czekać na wizytę dłużej niż w innych.

„W zależności od schorzenia, rodzaju zastosowanego leczenia oraz oddziału, na którym ma być ono przeprowadzone, czas oczekiwania może być różny w zależności od placówki. Jeśli wybrany szpital nie będzie mógł przyjąć cię na leczenie w dniu rejestracji, zostaniesz umieszczony na liście oczekujących. W przypadku niektórych procedur lub niektórych oddziałów, pozycję na liście oczekujących można sprawdzić po zalogowaniu się do Konta Pacjenta w zakładce »Skierowanie« i »Plan leczenia«” – zaznaczają na stronie.

Ważne! Jeśli osoba jest hospitalizowana w wyniku wypadku lub nagłego zdarzenia i ze względu na stan zdrowia nie może złożyć oświadczenia, a szpital nie może go zweryfikować, zgodnie z polskim prawem w ciągu 7 dni od zakończenia pobytu w szpitalu musze ona dostarczyć dokument potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych lub złożyć oświadczenie.

Badania diagnostyczne w trakcie leczenia stacjonarnego

W przypadku kwalifikacji do leczenia w oddziale szpitalnym, w szczególności do planowanego zabiegu operacyjnego, szpital jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych.

„W czasie pobytu w szpitalu lekarz rodzinny nie może wystawiać recept na środki pomocnicze i ortopedyczne, w tym pieluchy. Nie może też przepisać ci leków, które są niezbędne w związku z przebiegiem hospitalizacji. Zamiast tego szpital zapewni ci bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeśli są one niezbędne do leczenia” – napisano na stronie ministerstwa.

Lekarz ze szpitala ma obowiązek pisemnie poinformować lekarza rodzinnego o rozpoznaniu, przepisanych lekach i terminach badań. Po hospitalizacji, także w oddziale ratunkowym, należy otrzymać kartę informacyjną dla lekarza rodzinnego (POZ) z receptami, zwolnieniami lekarskimi, skierowaniami do innych specjalistów.

W Koncie Pacjenta znajdują tę informację w zakładce »Plan leczenia«, jeśli szpital uwzględnia te dane w elektronicznej dokumentacji medycznej (nie wszystkie szpitale jeszcze to robią).

Pomoc w nagłych wypadkach

W przypadku raptownego pogorszenia się stanu osoby lub w nagłych wypadkach można uzyskać pomoc:

 • poprzez wezwanie karetki,
 • poprzez kontakt ze szpitalnym oddziałem ratunkowym (SOR),
 • poprzez wizytę na recepcji szpitala.

Jeśli jest potrzebna karetka, ponieważ Twoje lub kogoś innego życie jest zagrożone, możesz zadzwonić pod jeden z dwóch numerów alarmowych: 999 lub 112. Nie wolno dzwonić z drobiazgami!

Szpitalne oddziały ratunkowe są czynne całodobowo. Na oddziale ratunkowym zostanie ci udzielona pomoc, jeśli twój stan zdrowia wymaga jej w momencie leczenia, ale nie zagraża życiu, np:

 • złamałeś rękę lub zwichnąłeś kostkę,
 • skaleczyłeś się w rękę, zraniłeś nogę tak bardzo, że musisz zszywać ranę,
 • masz bóle serca, duszności, drętwienie twarzy, a lekarz rodzinny nie może ci pomóc.

Pomoc może obejmować diagnozę, leczenie, a nawet transport do innych placówek w celu dalszego leczenia.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom