Warszawa-Lwów. Wkrótce zacznie działać nowe połączenie kolejowe między Ukrainą a Polską

Warszawa-Lwów. Wkrótce zacznie działać nowe połączenie kolejowe między Ukrainą a Polską

Dodano: 
Stacja kolejowa
Stacja kolejowa Źródło:Unsplash
Do końca 2023 roku Ukraina planuje budowę europejskich torów kolejowych, które połączą Warszawę i Lwów bezpośrednim pociągiem. Pierwsi pasażerowie już próbowali podróżować na tej trasie do Rawy-Ruskiej, czyli granicy Ukrainy. Kiedy zostanie wznowiona trasa bezpośrednio do Lwowa?

Na razie wszyscy Ukraińcy, którzy chcą pojechać na Ukrainę pociągiem, mogą to zrobić tylko z przesiadką w Przemyślu. Do Kijowa można dojechać bezpośrednim pociągiem „Kyiv Express”, który jest obsługiwany przez PKP Intercity.

Kiedy Lwów będzie miał bezpośrednie połączenie z Warszawą?

Według Kolei Ukraińskich, połączenie Warszawa-Lwów ma zostać otwarte latem. Pociąg PKP Intercity będzie kursował z Warszawy do Rawy-Ruskiej, gdzie na wyremontowanej stacji pasażerowie przesiądą się do pociągu door-to-door, czyli na tym samym peronie. Stamtąd przesiądą się do ukraińskiego pociągu jadącego do Lwowa.

Minister Michał Dworczyk zapowiedział na Twitterze utworzenie bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Warszawa-Lwów i mówił o pierwszych pasażerach, którzy podróżowali jednym z odcinków trasy. „Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wicepremier Ukrainy Ołeksandr Kubrakow odbyli pierwszą podróż europejską koleją do Rawy-Ruska. Strona ukraińska wkrótce przywróci tor do Lwowa!” – napisał na Twitterze Dworczyk.

twitter

Strona ukraińska zamierza wybudować na odcinku Rawa-Ruska-Lwów tory o europejskim rozstawie szyn 1435 mm, ale nie wiadomo jeszcze, czy nastąpi to w tym roku.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: RynekKolejowy.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom