„Najkrótsza droga do UE”. Budowa połączenia Warszawa – Lwów – Kijów

„Najkrótsza droga do UE”. Budowa połączenia Warszawa – Lwów – Kijów

Dodano: 
Ruch szybkiego pociągu
Ruch szybkiego pociągu Źródło:Shutterstock / Denis Belitsky
Ukraina i Polska podpisały memorandum o wspólnej budowie nowej szybkiej kolei z Warszawy do Kijowa. – Budowa pierwszej szybkiej kolei o europejskiej szerokości toru będzie ważnym krokiem w kierunku integracji Ukrainy w UE –  powiedział Wołodymyr Szemajew.

Centralny Port Komunikacyjny w Polsce (CPK) i Ukrzaliznytsia podpisały umowę o współpracy przy budowie nowej szybkiej kolei. Jednym z kluczowych tematów była budowa europejskiej szerokości toru 1435 mm, w tym budowa linii kolejowej dużych prędkości, która umożliwi ukraińskim pociągom i wagonom poruszanie się po Europie (HSR).

– To jest historyczny moment. Wspólnie z Ukrzaliznytsia rozpoczynamy prace nad linią dużych prędkości Warszawa – Lwów – Kijów. Najkrótsza droga z Ukrainy do UE prowadzi przez Polskę i CPK – powiedział Mikołaj Wild, prezes CPK.

Mapa budowy nowego połączenia Kijów – Warszawa

Podpisany dokument przewiduje wspólne przygotowanie analizy wiarygodności dla planowanej nowej linii kolejowej między Polską a Ukrainą. „Umowa wskazuje na potrzebę budowy linii dużych prędkości na trasie Warszawa – Lwów – Kijów o przewidywanej maksymalnej prędkości eksploatacyjnej 250 km/h”– podało Centrum Strategii Transportowych.

Nadzwyczajne znaczenie umowy

Dzisiejsza umowa ma na celu poprawę komunikacji kolejowej między Ukrainą, Polską i UE, ułatwienie ruchu pasażerskiego, zwiększenie wymiany gospodarczej i wzmocnienie bezpieczeństwa naszych korytarzy transportowych. Mam nadzieję, że współpraca z CPK przybliży nas do budowy pierwszej szybkiej kolei o europejskiej szerokości toru i będzie ważnym krokiem w kierunku integracji Ukrainy w UE – dodał Wołodymyr Szemajew, dyrektor Biura Projektów Międzynarodowych Ukrzaliznitsy.

Przedstawiciele UK i CPK ogłosili zamiar wspólnego poszukiwania możliwości uzyskania środków z UE na realizację projektu. Organizacje zaznaczyły też, że współpraca będzie polegała na wdrażaniu unijnych standardów w zakresie projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym automatyki i telekomunikacji. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2026 rok.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom