Jak zaoszczędzić na transporcie w Warszawie? Spis korzyści i zniżek

Jak zaoszczędzić na transporcie w Warszawie? Spis korzyści i zniżek

Dodano: 
Stacja metra w Warszawie
Stacja metra w Warszawie Źródło:Shutterstock / arway
Od kwietnia do czerwca 2022 roku uchodźcy z Ukrainy mogli za darmo korzystać z komunikacji miejskiej w Warszawie. Ale nawet po zniesieniu tego prawa niektórzy mogą nadal korzystać z transportu ze zniżką lub za darmo. Przedstawiamy szczegóły.

Transport publiczny w Polsce stawia na pasażerów, dzięki czemu mieszkańcy i goście Warszawy mogą łatwo i szybko dostać się w dowolne miejsce w mieście. Stolica Polski podzielona jest na specjalne strefy komunikacyjne – 1 strefa i 2 strefa, a ceny biletów różnią się w zależności od rodzaju biletu.

Po tym, jak w czerwcu 2022 roku zakończył się okres bezpłatnych przejazdów dla uchodźców z Ukrainy, nadal możliwe jest oszczędzanie przez Ukraińców na podróżach.

Rodzaje ulg z tytułu bezpłatnych przejazdów

Aby zaoszczędzić na podróżach lub korzystać z nich za darmo, trzeba spełnić kilka wymogów. Sprawdź, czy spełniasz te wymagania i dowiedz się, jak ubiegać się o darmowe lub tańsze przejazdy.

Karta ucznia

Wszyscy uczniowie uczący się w Warszawie mają możliwość wydania legitymacji studenckiej, która pozwala na bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej przez cały okres nauki, również w czasie wakacji szkolnych.

Procedura wydania karty ucznia jest prosta i szybka. Aby wyrobić kartę przejazdową należy zgłosić się do najbliższego punktu obsługi pasażera. Lista adresów takich punktów dostępna jest na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Przed wizytą w punkcie należy zgłosić się do sekretariatu szkoły, który musi dostarczyć legitymację uczniowską. W celu wydania karty należy dodatkowo posiadać osobne zdjęcie dziecka, które pracownik punktu zeskanuje i niezwłocznie zwróci wraz z gotowym dokumentem.

Jeśli dziecko mieszka w Warszawie, ale uczy się w ukraińskiej szkole, kartę ucznia można uzyskać, ale płacąc za nią co miesiąc lub kwartał. Taka karta turystyczna kosztuje 49 zł miesięcznie lub 125 zł kwartalnie. Warunek ten dotyczy wszystkich uczniów i studentów do 26 roku życia.

Poniżej 7 lat i po 70 roku życia – przejazd bezpłatny

Z darmowych przejazdów w Warszawie mogą korzystać dzieci do lat 7 oraz emeryci i renciści powyżej 70 roku życia. Aby móc bezpłatnie podróżować komunikacją miejską, dzieci i emeryci powinni posiadać dokument zawierający datę urodzenia.

Bilet przejazdowy na rok, dla osób w wieku 65+

Osoby w wieku 65+ również mogą skorzystać ze zniżki. W punktach obsługi osoby starsze mogą wydać dokument podróży za 50 zł na rok. Taki bilet pozwala na nieograniczoną liczbę przejazdów w ciągu roku. Wraz z biletem należy mieć również dokument potwierdzający tożsamość i wiek.

Zniżki dla dużych rodzin

Z biletów imiennych na rok mogą korzystać dzieci z rodzin z trójką dzieci. Cena takich biletów to 99 złotych. Jeśli w rodzinie jest więcej niż troje dzieci, mogą one korzystać z transportu publicznego za darmo, otrzymując specjalną kartę.

Aby otrzymać kartę należy zgłosić się do najbliższego punktu obsługi i dostarczyć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego;
  • ważna legitymacja szkolna dziecka/dzieci lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający datę urodzenia – w przypadku dzieci i młodzieży od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7-16 lat;
  • ważna legitymacja uczniowska lub studencka dziecka – dotyczy osób od 17 roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 lat;
  • dokument potwierdzający więzi rodzinne (np. odpis aktu urodzenia dziecka) lub opiekę.

Bezpłatne przejazdy dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie mają również prawo do bezpłatnych przejazdów warszawską komunikacją miejską. W celu uzyskania dokumentu podróży należy wyrobić go w punkcie obsługi podróżnych.

Oszczędzaj pieniądze kupując więcej

Jeśli nie spełniasz żadnego z kryteriów dotyczących zniżek na podróże, nadal możesz zaoszczędzić. Koszty przejazdu komunikacją miejską można obniżyć kupując bilet na dłuższy okres, czyli na miesiąc lub kwartał, zamiast kupować za każdym razem bilety jednorazowe.

Więcej informacji o zniżkach, cenach biletów w Warszawie i usługach komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Warszawski Transport Publiczny
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom