Komunikacja miejska w Warszawie płatna dla uchodźców z Ukrainy. Jakie są ceny biletów?

Komunikacja miejska w Warszawie płatna dla uchodźców z Ukrainy. Jakie są ceny biletów?

Dodano: 
Tramwaj Warszawa
Tramwaj Warszawa Źródło: Unsplash / Adam Borkowski
Od 1 czerwca kończy się okres bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uchodźców z Ukrainy. Ile kosztują bilety?

Od 15 kwietnia warszawska komunikacja miejska była bezpłatna dla każdego obywatela Ukrainy, który przekroczył granicę polsko-ukraińską po 24 lutego. Od tej pory już kilka miast w Polsce zrezygnowało z bezpłatnego przejazdu dla Ukraińców z powodu niewystarczającego finansowania. Następna jest Warszawa.

„Od 1 czerwca warszawska komunikacja miejska dla obywateli Ukrainy będzie płatna” – poinformował Zarząd Transportu Publicznego. – Zgodnie z zarządzeniem prezydenta ulga obowiązuje do 31 maja bieżącego roku – powiedział rzecznik ZTM Tomasz Kunert. Dodał też, że od tego dnia będą oczywiście obowiązywać uchodźców wszystkie inne ulgi w komunikacji miejskiej np. dla osób, które ukończyły 70. rok życia oraz uczniów szkół podstawowych.

Ceny biletów jednorazowych

W Warszawie dostępnych jest kilka rodzajów biletów czasowych. Bilet 20-minutowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów do 20 minut od momentu skasowania. Bilety jednorazowe przesiadkowe 75- i 90-minutowe uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów do 75 lub 90 minut od momentu skasowania biletu albo przejazdu jednym środkiem transportu do ostatniego przystanku/stacji trasy. Ceny biletów są następujące:

 • Bilet 20-minutowy:
  normalny - 3,40 zł;
  ulgowy - 1,70 zł
 • Bilet 75-minutowy:
  normalny - 4,40 zł;
  ulgowy - 2,20 zł
 • Bilet 90-minutowy:
  normalny - 7 zł;
  ulgowy - 3,50 zł
 • Bilet grupowy 75-minutowy
  ulgowy - 22 zł

Ulgowy jednorazowy przesiadkowy bilet grupowy uprawnia grupę liczącą do 10 osób do nieograniczonej liczby przejazdów do 75 minut od momentu skasowania biletu albo uprawnia do przejazdu jednym środkiem transportu do ostatniego przystanku trasy.

 • Bilet dobowy (24 h) strefa 1
  normalny 15 zł
  ulgowy 7,50 zł
 • Bilet dobowy (24 h) strefa 1+2
  normalny 26 zł
  ulgowy13 zł
 • Bilet 3-dniowy (72h) strefa 1
  normalny 36 zł
  ulgowy 18 zł
 • Bilet 3-dniowy (72h) strefa 1+2
  normalny 57 zł
  ulgowy 28,50 zł

Bilet dobowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami w ciągu 24 godzin od momentu skasowania biletu. Bilet 3-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 72 godzin od momentu skasowania biletu

 • Bilet weekendowy strefa 1+2
  normalny 24 zł
  ulgowy 12 zł

Bilet weekendowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19:00 w piątek do godz. 8:00 w poniedziałek.

 • Bilet weekendowy grupowy strefa 1+2
  normalny 40 zł

Bilet weekendowy grupowy uprawniający grupę liczącą do 5 osób do nieograniczonej liczby przejazdów na liniach dziennych i nocnych od godz. 19:00 w piątek do godz. 8:00 w poniedziałek.

Bilety długookresowe

30-dniowy

 • Strefa 1
  normalny 110 zł
  ulgowy 55 zł
 • Strefa 2
  normalny 112 zł
  ulgowy 56 zł
 • Strefa 1+2
  normalny 180 zł
  ulgowy 90 zł
 • Bilet Warszawiaka – Strefa 1+2
  normalny 98 zł
  ulgowy 49 zł

90-dniowy

 • Strefa 1
  normalny 280 zł
  ulgowy 140 zł
 • Strefa 2
  normalny 282 zł
  ulgowy 141 zł
 • Strefa 1+2
  normalny 460 zł
  ulgowy 230 zł
 • Bilet Warszawiaka – Strefa 1+2
  normalny 250 zł
  ulgowy 125 zł

Dla kogo bilety ulgowe?

Zniżka 50 proc. na bilety warszawskiej komunikacji miejskiej (prawo zakupu bilety ulgowego) obowiązuje:

 • Osoby całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26 roku życia
 • Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26 roku życia
 • Dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat albo rozpoczynają odroczoną naukę w szkole podstawowej do ukończenia 16 roku życia
 • Młodzież od 17 roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia
 • Uczniów i studentów zagranicznych szkół, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia
 • Uczestników studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia
 • Studentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
 • Słuchaczów kolegiów pracowników służb społecznych
 • Emerytów i rencistów do ukończenia 70 roku życia, którym uprawnienia nadał polski organ emerytalny lub rentowy

Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą podróżować środkami warszawskiego transportu publicznego bezpłatnie.

W przypadku korzystania z ulg konieczne jest posiadanie stosownych dokumentów, takich jak legitymacja szkolna czy studencka.

Warszawski transport Publiczny - mapa

Szczegółowe informacje na temat ulg, cen biletów w Warszawie i kursowania komunikacji miejskiej znaleźć można na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom