Drogowa akcja „Świeć przykładem”. Komu grozi mandat?
  • Kateryna OrdaAutor:Kateryna Orda

Drogowa akcja „Świeć przykładem”. Komu grozi mandat?

Dodano: 
Droga, zdjęcie ilustracyjne
Droga, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
W Polsce 1 października ruszyła akcja „Świeć przykładem”. Policja przestrzega pieszych i opowiada o tym, jak uniknąć wypadku na drodze.

Jesienią przez niekorzystne warunki pogodowe zwiększa się ryzyko możliwych wypadków drogowych. Policjanci zauważają, że kierowcy są bardziej skłonni do bezpiecznej jazdy, kiedy piesi mają na sobie element odblaskowy. Element może znajdować się na odzieży, butach albo plecaku.

Osoby, które nie posiadają elementu odblaskowego i przekraczają drogę w ciemności poza miastem, mogą otrzymać mandat w wysokości 100 zł. Jeżeli podczas przechodzenia przez jezdnię osoba korzysta z telefonu komórkowego, istnieje możliwość otrzymania kary w wysokości 300 zł. Najwyższą karę pieszy dostanie, gdy będzie przechodził przez tory kolejowe w momencie, gdy sygnalizacja świetlna jest czerwona lub jest opuszczony szlaban. Taka osoba może zostać ukarana mandatem do 2000 zł.

Wzrosną kary dla kierowców

W Polsce w 2023 roku znacznie wzrośnie wysokość mandatów dla kierowców. Wynika to z przyszłego wzrostu płacy minimalnej. Szczególnie wzrosną kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia oraz brak deklaracji PCC-3 przy kupnie auta. Za niezłożenie deklaracji PCC-3 wysokość kary będzie rosnąć w ciągu 14 dni od momentu zakupu pojazdu. W szczególnych przypadkach kara będzie sięgała do 72 tys. zł.

Ukraińcy w Polsce również mogą uzyskać prawo jazdy. W tym celu konieczna jest rejestracja, przejście szkolenia i zdanie egzaminów. We Wprost Ukraine szczegółowo opisywaliśmy procedurę.

Źródło: InPoland
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom