Jak wyrobić prawo jazdy w Polsce? Instrukcja od „Wprost Ukraina”

Jak wyrobić prawo jazdy w Polsce? Instrukcja od „Wprost Ukraina”

Dodano: 
Egzamin praktyczny na prawo jazdy
Egzamin praktyczny na prawo jazdy Źródło:Shutterstock / Dmytrenko Vlad
Kiedy Ukraińcy mogą przystąpić do egzaminu na prawo jazdy i jakie dokumenty będą wymagane? Wyjaśniamy krok po kroku, co trzeba zrobić, aby uzyskać prawo jazdy dla obcokrajowca w Polsce.

Nie wszyscy Ukraińcy mogą zrobić prawo jazdy w Polsce, ale tylko ci, którzy spełniają wymogi, które dopuszczają do szkolenia i egzaminów. Aby przystąpić do egzaminu z prawa jazdy, należy spełnić jedno z wymagań:

 • przebywać w Polsce dłużej niż 185 dni
 • posiadać kartę czasowego pobytu
 • być zarejestrowanym w Polsce lub mieć ważną umowę najmu

Aby uzyskać prawo jazdy w Polsce, trzeba przejść pewną drogę, a dokładniej: rejestrację, szkolenie i egzamin. O tym, jak to zrobić, opowiemy bardziej szczegółowo.

Rejestracja na prawo jazdy w Polsce

Aby zgłosić chęć odbycia szkolenia, należy przede wszystkim uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – jest on wydawany przez Urząd Komunikacji. Z reguły PKK można otrzymać od razu w następnym dniu roboczym.

Podczas wizyty w administracji należy dostarczyć:

 • formularz zgłoszeniowy
 • dowód tożsamości;
 • dokument potwierdzający prawo do przebywania w kraju dłużej niż 6 miesięcy (karta pobytu, karta Polaka itp.);
 • zdjęcie (3,5 x 4,5 cm);
 • zaświadczenie lekarskie.

Czym jest zaświadczenie lekarskie i gdzie je uzyskać?

Przy ubieganiu się o PKK wymagane jest orzeczenie lekarskie, które potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. Zaświadczenie można otrzymać po uiszczeniu opłaty w specjalnym gabinecie lekarskim, który jest dostępny w większości przychodni. Koszt usługi jest stały – 200 zł. O certyfikat można ubiegać się zarówno na podstawie skierowania ze szkoły jazdy, jak i z własnej inicjatywy.

W jaki sposób odbywa się szkolenie?

Najpierw trzeba wybrać szkołę. W Polsce jest wiele miejsc, w których można robić kurs. Można wybierać według ceny, harmonogramu i lokalizacji.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu, student musi zaliczyć 30 godzin akademickich teorii i 30 godzin praktyki. Leży to w gestii szkoły. Koszt szkolenia zależy od lokalizacji i prestiżu szkoły. W procesie szkolenia potrzebna będzie różnorodna literatura, podręczniki, płyty CD itp. Lepiej od razu wyjaśnić, czy są one wliczone w czesne, czy też konieczne będzie poniesienie dodatkowych kosztów.

Najczęściej po zakończeniu kursu szkoły przeprowadzają własne egzaminy sprawdzające wiedzę. Nie są one obowiązkowe, bo nie jest to egzamin państwowy. Po zakończeniu kursu szkoła wydaje zaświadczenie.

Egzaminy w WORD

W Polsce są dwa egzaminy na prawo jazdy: teoretyczny i praktyczny. Odbywają się one w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

Aby zdać egzamin, trzeba dostarczyć wszystkie te same dokumenty, które były wymagane do RKK, plus świadectwo ukończenia szkoły.

Należy pamiętać, że certyfikat nie ulega przedawnieniu, ale jeśli egzamin teoretyczny został już zdany, to egzamin praktyczny zdaje się nie dłużej niż w ciągu sześciu miesięcy po egzaminie teoretycznym.

Egzamin na prawo jazdy. Teoria

Pierwszym testem jest teoria. Jest to test elektroniczny, w którym za każdą odpowiedź przyznawane są 1, 2 lub 3 punkty. Maksymalna liczba to 74 punkty, aby zdać, trzeba mieć minimalnie 68. Przy niższej liczbie uznaje się, że egzamin nie został zaliczony. Koszt egzaminu należy ustalić w WORD.

Jeśli egzamin zostanie uznany za niezaliczony, wówczas konieczne będzie ponowne wniesienie opłaty i wyznaczenie nowego terminu ponownego przystąpienia do egzaminu. W niektórych miastach szacuje się, że jest to droższe niż początkowa próba.

Praktyczny egzamin na prawo jazdy

Po zaliczeniu teorii zaplanowany jest egzamin praktyczny. Sprawdza się:

 • Przygotowanie do jazdy (poziom oleju, płynu niezamarzającego, płynu hamulcowego, sprawność reflektorów, pasów, regulacja fotela, lusterek itp.)
 • Plac ćwiczeń (płynny start i hamowanie, wiadukt, jazda wokół przeszkód itp.)
 • Miasto (jazda ulicami miasta, z wykonywaniem zadań egzaminatorów – start-stop, skręcanie, parkowanie i wiele innych).

Uzyskanie polskiego prawa jazdy

Po pozytywnym zdaniu egzaminów można uzyskać prawo jazdy w Urzędzie Komunikacji. W urzędzie trzeba pokazać wszystkie dokumenty, które były wymagane do PKK oraz wyniki egzaminów. Obowiązkowe jest wniesienie opłaty – 100 zł. Urząd po sprawdzeniu dokumentów wydaje polskie prawo jazdy, ważne w UE i krajach Konwencji Wiedeńskiej z 1968 roku.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: EURABOTA.UA
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom