Dzień bez samochodu. Kiedy można korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie?

Dzień bez samochodu. Kiedy można korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie?

Dodano: 
Komunikacja polska. Zdjęcie ilustracyjne
Komunikacja polska. Zdjęcie ilustracyjne Źródło:shutterstock.com / Paceman
22 września obchodzimy Europejski Dzień bez Samochodu, który kończy Europejski Tydzień Mobilności. W tym dniu komunikacja miejska będzie za darmo. Opowiadamy o szczegółach.

Komisja Europejska w 2002 roku zainicjowała kampanię Europejski Tydzień Mobilności, która odbywa się corocznie od 16 do 22 września. Kampania ma na celu zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu.

Punktem kulminacyjnym jest obchodzony co roku 22 września Europejski Dzień bez Samochodu. Ten dzień ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach.

Bezpłatna komunikacja w wielu miastach Polski

22 września można skorzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Polski. Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w dniu 22.09.2022 r. od godz. 00:00 do godz. 23:59 w związku z przypadającym „Europejskim Dniem Bez Samochodu” korzystanie ze wszystkich pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego oraz z parkingów P+R jest bezpłatne.

Aby więcej osób skorzystało z możliwości darmowego przejazdu i pomogło ekologii, kasowniki oraz opcja zakupu biletów w pojazdowych automatach biletowych zostaną wyłączone, zostaną także otwarte bramki metra.

Bez opłat będzie można podróżować także pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

„22 września pociągami KM możecie podróżować bez biletów! A to wszystko za sprawą Dnia bez Samochodu” – informują podróżników władze KM.

facebook

Analogiczne akcje przygotowały również inne polskie miasta. Bezpłatnie można będzie poruszać się się m.in. po Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Aglomeracji Śląskiej, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Słupsku i Bielsku-Białej.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: warszawa nasze miasto/ ZTM/ KM
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom