Uruchomiono serwis poszukiwania pracy dla ukraińskich uchodźców. Jak aplikować?

Uruchomiono serwis poszukiwania pracy dla ukraińskich uchodźców. Jak aplikować?

Dodano: 
Dziewczyna w wyszywancę
Dziewczyna w wyszywancę Źródło: Shutterstock / PH888
Ukraińscy uchodźcy uciekający przed wojną mają możliwość znalezienia pracy za pośrednictwem EURES, sieci europejskich ofert pracy. Przedstawiamy szczegóły.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w UE, mogą znaleźć pracę z pomocą pilotażowego projektu „EU Talent Pool”. Tzw. unijna pula talentów będzie dostępna za pośrednictwem EURES – portalu służącego do poszukiwania pracy, który łączy krajowe urzędy pracy, prywatne agencje zatrudnienia i pracodawców w całej UE. EURES zawiera ponad 3 miliony ofert pracy i skupia 4 tys. pracodawców.

Sieć europejskich ofert pracy. Jak aplikować?

Przy pomocy serwisu można zaprezentować swoje kwalifikacje zarejestrowanym firmom i partnerom EURES. Podczas rejestracji pojawi się m.in. pytanie, czy aplikujący ma przyznaną „tymczasową ochronę” w danym państwie członkowskim UE i kwalifikuje się do zatrudnienia.

Jak podaje Komisja Europejska na oficjalnej stronie, rejestracja na platformie nie zajmie więcej niż kilka minut. Aby dołączyć do programu, należy: założyć konto EU Login, zabezpieczyć je poprzez zastosowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego, np. za pomocą SMS na telefonie komórkowym lub aplikacji mobilnej EU Login. Następnie użytkownik może stworzyć własne CV bezpośrednio na platformie lub pobrać gotowy wzór i zacząć szukać wymarzonej oferty pracy.

Kandydaci mogą zwrócić się z prośbą o pomoc do konsultantów EURES z krajów uczestniczących. Polska bierze udział w omawianej inicjatywie, a więc za pośrednictwem serwisu można ubiegać się również o pracę u polskich pracodawców.

Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej w zakładce „EU Talent Pool Pilot Project”.

Czytaj też:
Jak pójść na płatny staż z Urzędu Pracy? Wyjaśniamy, kto może skorzystać

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: European Comission
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom