Szukasz pracy? Sprawdź oferty dla Ukraińców

Szukasz pracy? Sprawdź oferty dla Ukraińców

Dodano: 
Praca
Praca Źródło: Unsplash / Ant Rozetsky
Polski rząd uruchomił oficjalną stronę, dzięki której Ukraińcy mogą znaleźć pracę w Polsce. Oferty są dostosowane do osób z różnym doświadczeniem, wykształceniem i preferencjami.

6 lipca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Premiera odbyła się konferencja prasowa poświęcona uruchomieniu portalu. W konferencji udział wzięli sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Cyfryzacja KPRMJanusz Cieszyński, Charge d'Affairres a.i. Ukrainy w RP Oleh Kuts oraz wiceminister Transformacji Cyfrowej Ukrainy Valeriya Ionan. Podczas konferencji zostały przedstawione najważniejsze funkcjonalności portalu.

Serwis pracawpolsce.gov.pl to portal internetowy przeznaczony dla Ukraińców. Powstał, aby pomóc im szybko znaleźć legalną pracę. Usługa dostępna jest w trzech językach: ukraińskim, polskim i angielskim.

Projekt powstał przy pomocy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Domu Ukraińskiego w Warszawie oraz centrum Diia.Business w Warszawie.

Oleh Kuts, Chargé d'Affaires a.i. Ukrainy, podczas konferencji podziękował polskiemu rządowi za udzielaną pomoc: „Polska jest liderem Zachodu we wspieraniu Ukraińców i wzorem tego, jak zachowuje się lider demokratycznego świata”.

Dyplomata zaznaczył, że dzięki portalowi Ukraińcy będą mogli znaleźć w Polsce pracę zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, co pozwoli im ulepszyć swoje umiejętności zawodowe i zdobywać doświadczenie przed powrotem do Ukrainy. „Doświadczenie, które nasi obywatele otrzymają podczas pracy w Polsce, jest bardzo cenne pod kątem odbudowy Ukrainy” - dodał Oleh Kuts.

Konferencja prasowa

Szukam pracy. Jak się zarejestrować?

Aby zobaczyć ofert pracy, wystarczy zarejestrować się w serwisie, wypełniając krótką ankietę. W ankiecie należy wskazać miejsce zamieszkania (województwo, powiat lub miasto), wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie oraz pożądane obszary pracy. Po przeanalizowaniu ankiety za tydzień otrzymasz e-mail z wybranymi specjalnie dla Ciebie ofertami pracy.

Aby zarejestrować się w serwisie, musisz posiadać numer PESEL oraz profil zaufany. Korzystanie z portalu jest bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje.

Portal dla Ukrainców

Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na dzień 5 lipca 2022 r. ponad 280 000 obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, mogło tu legalnie znaleźć pracę. To ponad połowa ukraińskich uchodźców w wieku produkcyjnym, którzy otrzymali numer PESEL.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom