Koniec stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Co powinni zrobić Ukraińcy, którzy wjechali do Polski przed 24 lutego?

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Co powinni zrobić Ukraińcy, którzy wjechali do Polski przed 24 lutego?

Dodano: 
Maseczki, rękawiczki, certyfikat szczepionki Covid-19
Maseczki, rękawiczki, certyfikat szczepionki Covid-19 Źródło:Unsplash
Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce może oficjalnie zakończyć się z końcem kwietnia. Cudzoziemcy, którzy mają przedłużone dokumenty zgodnie z ustawą COVID-19, będą mieli 30 dni na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt lub będą musieli opuścić terytorium Polski. Czy ta zasada dotyczy Ukraińców?

Polska od 2020 roku jest w stanie zagrożenia epidemicznego. Po jego rozpoczęciu wszyscy cudzoziemcy przebywający w Polsce, którzy przybyli do kraju przed rozpoczęciem pandemii, a których dokumenty straciły ważność po 14 marca 2020 r., mogli nadal przebywać w Polsce, otrzymując automatyczne zezwolenie na pobyt, zgodnie ze specjalną ustawą o Covid-19.

Możliwość ta powinna obowiązywać do czasu zakończenia zagrożenia epidemicznego. Po tym czasie wszyscy cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce od początku stanu zagrożenia epidemicznego, będą mieli 30 dni na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt lub opuszczenie terytorium Polski.

W tej chwili stan zagrożenia epidemicznego trwa do 30 kwietnia 2023 roku albo do czasu podjęcia innej decyzji. Polskie władze podkreślają, że będą wyprowadzać kraj z tego stanu stopniowo, a nie natychmiast, tak aby wszyscy mogli się do tych zmian dostosować.

Co się zmieniło dla Ukraińców od 24 lutego?

Po tym, jak Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę, a miliony Ukraińców zaczęły szukać bezpieczeństwa w Polsce, polski rząd przyjął kolejną specjalną ustawę, tym razem o pomocy dla obywateli Ukrainy. Zgodnie z nią ważność czasowej ochrony wizowej, zezwolenia na pobyt czasowy, wizy Schengen (wydanej w Polsce lub poza nią) oraz ruchu bezwizowego dla wszystkich Ukraińców w Polsce zostaje przedłużona do 24 sierpnia 2023 roku.

Ustawa ta dotyczy również tych Ukraińców, którzy przebywali w Polsce przed rozpoczęciem inwazji na pełną skalę. W związku z tym, termin legalnego pobytu dla Ukraińców na podstawie ustawy specjalnej upływa 24 sierpnia 2023 roku.

Czy Ukraińcy mogą ubiegać się o kartę pobytu?

Pomimo tego, że wszyscy Ukraińcy mogą przebywać w Polsce do 24 sierpnia 2023 r., mogą uzyskać kartę pobytu wcześniej.

Od 1 kwietnia Ukraińcy mają prawo ubiegać się o kartę czasowego pobytu. Możliwość ta dotyczy nawet tych Ukraińców, którzy niedawno przyjechali do Polski i otrzymali PESEL UKR.

Czytaj też:
Kto może uzyskać kartę pobytu w Polsce ze statusem UKR?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: UAinKraków
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom