Kto może uzyskać kartę pobytu w Polsce ze statusem UKR?

Kto może uzyskać kartę pobytu w Polsce ze statusem UKR?

Dodano: 
Złożenie dokumentów na kartę pobytu
Złożenie dokumentów na kartę pobytu Źródło:Pexels
Od 1 kwietnia 2023 roku Ukraińcy, którzy przekroczyli granicę po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji, mogą ubiegać się o kartę pobytu. Nadal jednak istnieją wyjątki od prawa, o których warto wiedzieć zawczasu. Kto może otrzymać pozwolenie na pobyt, a kto nie może się o nie ubiegać?

Po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę i napływie obywateli Ukrainy do Polski, rząd postanowił wstrzymać przyjmowanie wniosków o kartę pobytu dla osób, które przekroczyły granicę po 24 lutego, i przyznać im status UKR.

Status UKR, podobnie jak karta pobytu, pozwala Ukraińcom na legalny pobyt, pracę i naukę w Polsce. Od 1 kwietnia Ukraińcy będą mieli prawo ubiegać się o kartę czasowego pobytu. Możliwość ta dotyczy nawet tych Ukraińców, którzy niedawno przyjechali do Polski i otrzymali PESEL UKR. Aby rząd przyjął i rozpatrzył wniosek, należy spełnić szereg wymogów.

Kto może otrzymać kartę pobytu w Polsce?

Zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczące obywateli Ukrainy posiadających status UKR przewidują możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy do 3 lat. Istnieją jednak pewne przesłanki, które nie pozwalają wszystkim Ukraińcom ze statusem UKR na uzyskanie tego zezwolenia na pobyt.

Podstawy do uzyskania zezwolenia na pobyt:

 • praca;
 • praca wymagająca wysokich kwalifikacji;
 • działalność gospodarcza.

Innymi słowy, obywatele Ukrainy, którzy przeprowadzili się do Polski po 24 lutego i uzyskali status UKR, aby uzyskać kartę pobytu, muszą spełniać te przesłanki i muszą być zaangażowani w aktywną pracę lub działalność gospodarczą. Jednocześnie studenci, którzy mieszkają w Polsce i mają PESEL UKR, nie mogą ubiegać się o kartę pobytu. Polskie prawo gwarantuje jednak każdemu Ukraińcowi legalny pobyt do 23 sierpnia 2023 roku.

Jaki pakiet dokumentów jest wymagany?

Przede wszystkim należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online na stronie InPol lub wydrukować go w 2 egzemplarzach. Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy zebrać standardowe dla każdej sprawy dokumenty:

 • 4 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm);
 • 2 kopie i oryginał paszportu; w przypadku konieczności przedłużenia karty należy zabrać stary dokument;
 • potwierdzenie zapłaty za usługę.

Warto pamiętać, że głównymi dokumentami w sprawie są te, które potwierdzą twoje podstawy do uzyskania karty pobytu. Jeśli osoba ubiega się o kartę na podstawie zatrudnienia, warto przynieść jak najwięcej dokumentów potwierdzających ten fakt, w tym: umowę o pracę, załącznik nr 1, zaświadczenie o braku zadłużeń, dokumenty ubezpieczeniowe ZUS RCA.

Aby poznać pełną listę dokumentów, należy odwiedzić oficjalną stronę Urzędu do Spraw Cudzoziemców w mieście wnioskodawcy. Jednak najbardziej kompletną listę wymaganych dokumentów otrzymuje wnioskodawca, gdy przychodzi na pobranie odcisków palców.

Uzyskanie karty pobytu: krok po kroku

Uzyskanie karty pobytu w Polsce dla Ukraińca nie jest takie trudne, jeśli podejdzie się do sprawy rzetelnie i zrobi wszystko zgodnie z instrukcją. Przede wszystkim należy:

 • Przygotować pakiet dokumentów;
 • Wypełnić wniosek i umówić się na osobistą wizytę w urzędzie;
 • Przyjść w wybranym terminie do urzędu w swoim mieście w celu pobrania odcisków palców. Należy przynieść ze sobą wszystkie oryginały i kopie dokumentów;
 • Co miesiąc wysyłać aktualne informacje o swoim ubezpieczeniu, przypominając tym samym o sobie;
 • Czekać na decyzję.
Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Urząd do spraw cudzodziemców
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom