Czy mój PESEL UKR jest nadal ważny? Wyjaśniamy, jak to sprawdzić

Czy mój PESEL UKR jest nadal ważny? Wyjaśniamy, jak to sprawdzić

Dodano: 
Wniosek o wydanie numeru PESEL UKR
Wniosek o wydanie numeru PESEL UKR Źródło: Shutterstock / Irina Shatilova
Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski po rozpoczęciu pełnowymiarowej wojny w Ukrainie, mogą mieć unieważniony status UKR. Ambasada Ukrainy w Polsce poinformowała o warunkach, w jakich można być pozbawionym numeru PESEL. Podajemy szczegóły.

Według Ambasady Ukrainy w Polsce, jedyną podstawą do anulowania statusu UKR (PESEL) jest art. 11 ust. 2 „Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Mówi on, że jest to możliwe, jeśli dana osoba opuści terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 1 miesiąc. Jeśli Ukraińcy mają odebrany status z innych powodów, to jest to traktowane jako nielegalny powód odebrania statusu.

Jak sprawdzić, czy mój status UKR jest aktualny?

Sprawdź swój status w Polsce na stronie gov.pl w sekcji „Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL”.

Instrukcja krok po kroku:

  • kliknij na przycisk „Sprawdź swoje dane”;
  • wprowadź login i hasło do swojego profilu zaufanego;
  • wprowadź jednorazowy kod, który zostanie wysłany SMS-em;
  • na dole strony, która się pojawi, kliknij przycisk „Podpisz zaufanym podpisem”;
  • wprowadź nowy kod z SMS-a.

Po pojawieniu się okna z danymi osobowymi w rejestrze należy zwrócić uwagę na pozycję „Status cudzoziemca”. Status jest aktywny, jeśli zawiera kreskę lub „UKR”.

Ja mam inny status. Co mam zrobić?

Jeśli status jest inny, należy złożyć wniosek o odnowienie do administracji samorządowej, w której nadano numer PESEL. Może to być urząd dzielnicy, urząd miasta. Gdzie jest najbliższa administracja, można sprawdzić na oficjalnej stronie gov.pl.

Administracja odmawia mi pomocy w przywróceniu mojego statusu

Jak podaje Ambasada Ukrainy w Polsce, jeśli administracja odmówi lub skieruje do Straży Granicznej, można się skontaktować z infolinią wojewódzkich urzędów ds. cudzoziemców lub Urzędem do Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Infolinia Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: +48 (22) 695 67 73; infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie: +48 47 721 75 75.

Czytaj też:
Pracuj zdalnie w Polsce. Nowelizacja Kodeksu Pracy

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom