Utrata ukraińskiego paszportu w Polsce: co robić i jak odnowić dokumenty?

Utrata ukraińskiego paszportu w Polsce: co robić i jak odnowić dokumenty?

Dodano: 
Paszport ukraiński.
Paszport ukraiński. Źródło: Shutterstock / Only_NewPhoto
Co powinni zrobić Ukraińcy w Polsce, którzy zgubili dokumenty? Gdzie złożyć wniosek i czy będzie można odnowić dokument bez wyjazdu do Ukrainy? Przedstawiamy instrukcję krok po kroku.

1. Zgłoś sprawę na policję

Pierwszym krokiem jest udanie się do najbliższej komendy policji w celu zgłoszenia utraty lub kradzieży paszportu. W internecie znajdują się kontakty do jednostek policji w poszczególnych województwach Polski.

Jeśli to możliwe, w treści wniosku należy wymienić wszystkie wizy i pieczątki, które zostały umieszczone w paszporcie. Po złożeniu takiego wniosku komendant ma wystawić odpis protokołu lub zaświadczenie o czasowym braku paszportu.

Za uzyskanie zaświadczenia o zaginięciu dokumentu pobierana jest opłata w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta st. Warszawa.

2. Zawiadom ambasadę albo konsulat

Po otrzymaniu zaświadczenia o czasowym braku paszportu należy niezwłocznie powiadomić najbliższą placówkę dyplomatyczną/konsularną Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie złożonych dokumentów i informacji, po ustaleniu tożsamości i obywatelstwa, pracownik konsularny wyda tymczasowy dowód osobisty. Istnieją dwa rodzaje takich dokumentów:

  • zaświadczenie o tożsamości i obywatelstwie Ukrainy, z którym można kontynuować pobyt w Polsce i ubiegać się o paszport
  • zaświadczenie o powrocie na Ukrainę, które daje prawo tylko do powrotu do Ukrainy. Z tym zaświadczeniem nie da się kupić biletów lotniczych i przekroczyć granic innych państw.

Czy trzeba jechać do Ukrainy po paszport?

Specjaliści placówki dyplomatycznej w rozmowie z „Wprost Ukraina” zaznaczyli, że można odnowić paszport bez wyjazdu do Ukrainy, bezpośrednio w konsulacie.

W celu uzyskania w Polsce zagranicznego paszportu obywatela Ukrainy, należy zarejestrować się na oficjalnej stronie Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak zabezpieczyć się przed utratą wszystkich danych z dokumentów?

Państwowa Służba Ukrainy zaleca przygotować się do takich sytuacji wcześniej, czyli:

  • zrobić kserokopie najważniejszych dokumentów i przechowywać je oddzielnie od oryginałów; paszporty, zagraniczny i krajowy, przechowywać oddzielnie.
  • nie zostawiać swoich rzeczy i dokumentów bez opieki, nie zastawiać ich ani nie przekazywać osobom trzecim.

Centrum paszportowe VFS Global aktywnie działa również w Polsce, wyrabiając paszporty wewnętrzne i zagraniczne dla uchodźców z Ukrainy. Punkt paszportowy działa w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 179, Blue City (II piętro).

Czytaj też:
Eksperymentalny projekt dla Ukraińców. Gdzie w Warszawie można otrzymać dowód osobisty i paszport?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom