Centrum Rozwoju i Edukacji w Warszawie prowadzi bezpłatne zajęcia dla dzieci uchodźców

Centrum Rozwoju i Edukacji w Warszawie prowadzi bezpłatne zajęcia dla dzieci uchodźców

Dodano: 
Centrum Edukacji i Rozwoju
Centrum Edukacji i Rozwoju Źródło: edukacja.um.warszawa.pl
Warszawskie Centrum Edukacji i Rozwoju prowadzi ciekawe zajęcia z informatyki, sztukі teatralnej oraz uczy dzieci i młodzież operowania finansami. Na oficjalnej stronie pojawił się harmonogram zajęć na październik.

Niedawno ośrodek edukacyjny mieszczący się przy ul. Towarowa 25a w Warszawie zapraszał na spacery po warszawskich lasach z przyrodnikiem, podczas których uczestnicy poznawali florę i faunę okolicy. Centrum organizuje jednak także wiele innych wydarzeń służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Od 5 października odbywać będą się kursy u absolwenta Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej Łukasza Otto Wójcika, na których chętni będą mogli nauczyć się żonglować piłką. Takie zajęcia nie tylko poprawią nastrój uczestników, ale także rozwiną koncentrację i koordynację.

facebook

W ośrodku można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną oraz zapisać się na kursy języka polskiego i angielskiego. Zajęcia z ekonomii, informatyki, robotyki i kursy teatralne są dostępne dla starszych i młodszych dzieci. Dla tych, którzy lubią majsterkować i zajmować się rękodziełem, we wtorki i czwartki organizowane są zajęcia z szycia, tworzenia biżuterii i haftu.

Jak zapisać się do grupy?

Zapisy na zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 -11:00, 14:00 -15:00 pod numerem telefonu 226 310 912. Pytania i sugestie można kierować na adres [email protected].Więcej informacji na oficjalnej stronie Centrum Edukacji i Rozwoju.

Centrum Edukacji i Rozwoju Uchodźców to jeden z największych punktów informacyjnych, w którym można dowiedzieć się wszystkiego o edukacji w stolicy. W sprawie nauki dzieci, młodzieży lub studentów w Warszawie można skonsultować się bezpośrednio w biurze ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00 do 16:00.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom