Jak nauczyć się języka polskiego? 10 wskazówek od ekspertów

Jak nauczyć się języka polskiego? 10 wskazówek od ekspertów

Dodano: 
Zajęcia w szkole językowej
Zajęcia w szkole językowej Źródło: shutterstock.com / Undrey
Jak nauczyć się języka obcego i sprawić, żeby ten proces był możliwie prosty i ciekawy? Specjaliści Szkoły Języka Polskiego „Together” podzielili się swoimi wskazówkami. Podpowiedzi te pomogą czytelnikom „Wprost Ukraina” w nauce języka polskiego.

Przed przystąpieniem do nauki języka polskiego niezbędne jest sprawdzenie poziomu własnej wiedzy. Poniżej przedstawiamy klasyfikację wraz z objaśnieniami.

 • A1 to najprostszy poziom, na którym uczniowie zdobywają podstawową znajomość języka. Będą rozumieli zwroty pojawiające się w życiu codziennym, a także będą porozumiewać się za pomocą prostych konstrukcji.
 • A2 to poziom podstawowy, dzięki któremu uczniowie rozumieją mowę potoczną, potrafią opowiedzieć o sobie i swojej rodzinie. Zadają także pytania po to, aby zdobyć niezbędne informacje.
 • B1 to poziom, który pozwala na rozumienie powolnej mowy. Na tym etapie rozszerza się zbiór tematów, w ramach których uczniowie potrafią się porozumiewać. To już nie tylko sprawy codzienne, ale rozwija się także umiejętność rozmowy np. o historii czy muzyce. Opanowanie tego poziomu jest niezbędne przez osoby, które planują studia na polskich uczelniach.
 • B2 to wysoki poziom znajomości języka, dzięki któremu uczniowie mogą swobodnie rozmawiać, poruszając różne tematy z native speakerami. Na tym etapie potrafią także swobodnie wyrażać swoje myśli i argumentować je na piśmie.
 • C1 to poziom, który oznacza profesjonalną znajomość języka. Pozwala on doskonale rozumieć i omawiać różne tematy, tworząc złożone, rozbudowane wypowiedzi. Biegłość znajomości języka jest widoczna także w piśmie.
 • C2 oznacza doskonałą znajomość języka polskiego. Osoby, które posługują się językiem na tym poziomie, bez trudu wypowiadają się i piszą, zajmując stanowisko w wielu tematach.

W internecie można znaleźć wiele testów online, które pomogą określić poziom znajomości języka polskiego. Po zweryfikowaniu stanu wiedzy należy opracować plan nauki, a następnie sumiennie go realizować.

Jak uczyć się języka polskiego? 10 wskazówek od fachowców ze szkoły „Together”

Eksperci ze Szkoły Języka Polskiego „Together” przekazali redakcji „Wprost Ukraina” zestaw 10 wskazówek, które sprawią, że nauka języka polskiego stanie się prostsza.

 1. Należy stworzyć dla siebie odpowiedni nastrój do nauki i warunki do pracy. Trzeba wyłączyć FB, Telegram etc., a najlepiej wyeliminować wszelkie „przeszkadzajki”, które mogą nas rozproszyć, a nawet uniemożliwić efektywne przyswajanie wiedzy.
 2. Aby nauka języka obcego przyniosła oczekiwany efekt, musi być systematyczna. Wystarczy 15-20 min. dziennie, ale codziennie, aby po tygodniu osiągnąć oszałamiające efekty.
 3. Dobra wiadomość dla „zadaniowców" – warto stawiać przed sobą pewne zadania i dążyć do ich realizacji. Jasno wytyczone cele wskazują kierunek rozwoju, a wykreślanie kolejnych zadań do wykonania z listy jest szalenie satysfakcjonujące i motywujące do dalszych działań i postępów.
 4. Koniecznie otaczaj się językiem, który chcesz poznać – oglądaj seriale na znanych platformach streamingowych, słuchaj radia, podcastów, oglądaj filmy i filmiki. Co więcej, jazda autobusem też może być pouczająca. Tylko tak poznasz prawdziwy język mówiony i nauczysz się kontekstów kulturowych i mentalnościowych.
 5. Nie zapominajmy o horyzontach, jakie otwierają się przed nami przy okazji zakupów – nazwy artykułów, składy produktów, hasła reklamowe, wartości cenowe, ogłoszenia płynące do nas z głośników i bezpłatne gazetki reklamowe marketów stanowią bezcenne źródło wiedzy. Rozmowy z pracownikami sklepów, a także w kolejkach znakomicie uzupełniają ten zasób.
 6. W dużych miastach istnieją specjalne grupy konwersacyjne służące wymianie doświadczeń językowych, a także odbywa się wiele eventów poświęconych poznawaniu języków obcych, np. Tandem.
 7. Trzeba pamiętać, że nie istnieje jeden idealny podręcznik do nauki języka obcego – nie poddawaj się, jeśli pierwszy Ci się nie spodoba, na pewno znajdziesz taki, który sprosta Twoim oczekiwaniom.
 8. Mózg nie lubi się nudzić – częsta zmiana aktywności, nauka w grupie to czynniki motywujące i stymulujące do rozwoju językowego.
 9. Na początku swojej przygody z językiem obcym nie skupiaj się na gramatyce i pojedynczych słowach, ale staraj się przyswajać całe frazy, które pozwolą Ci na funkcjonowanie w nowym środowisku. Szlifowanie kwestii gramatycznych zostaw sobie na później.
 10. Warto zmienić w ustawieniach telefonu, sieci społecznościowych itp. język np. na język polski. Dodatkową pomocą są wszelkiego rodzaju aplikacje, serwisy, dzięki którym poznasz wybrany język np. podczas karaoke.

– Nie warto się poddawać. Język polski jest wymagający, ale nauczenie się go przynosi ogromną satysfakcję – podkreślają specjaliści ze szkoły językowej. – Algorytm ten może być wykorzystywany do nauki nie tylko języka polskiego, ale także każdego innego języka obcego – dodają.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom