Polska platforma streamingowa przygotowała kolekcję filmów dla widzów z Ukrainy

Polska platforma streamingowa przygotowała kolekcję filmów dla widzów z Ukrainy

Dodano: 
Kino, zdjęcie ilustracyjne
Kino, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Platforma filmowa 35mm.online daje możliwość obejrzenia polskiego kina artystycznego, edukacyjnego i historycznego z ukraińskimi napisami.

Platforma 35mm.online zajmuje się digitalizacją i rekonstrukcją polskich filmów fabularnych i dokumentalnych. Wszystkie prezentowane materiały filmowe posiadają audiodeskrypcje, transkrypcje, napisy w języku polskim i angielskim oraz wyczerpujące opisy. Dla obcokrajowców cała filmoteka platformy jest dostępna w języku angielskim, a od teraz także w języku ukraińskim.

Filmy łączą polskie i ukraińskie narody

Filmy pozwalają widzom zobaczyć wspólne wartości i doświadczenia historyczne. W czarnej komedii „Rewers” dzielne kobiety mierzą się ze stalinizmem, w filmach Wajdy młody reżyser odkrywa zbrodnie systemu i walczy o Solidarność. Z kolei filmy retro przenoszą nas do historycznego Krakowa i Drohobycza.

Kino Kieślowskiego

Na platformie dla ukraińskich widzów dostępne są także filmy znanego polskiego reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. Reżyser swoją kreatywnością pokazuje, że doświadczenie pracowników, lekarzy, artystów i obywateli bloku wschodniego pozostaje ważne dla każdego mieszkańca Europy Centralnej.

Co dla dzieci?

Organizatorzy przedstawiają dzieciom polskie bajki zrozumiałe niezależnie od języka narracji. Wśród bohaterów występują tacy jak Reksio, Bolek i Lolek oraz inni bohaterowie, którzy zawsze znajdują wyjście z trudnych sytuacji, a także pomagają i wspierają słabszych.

Operatorem platformy 35mm.online jest Studio Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W projekcie zrekonstruowano: 160 filmów fabularnych, 71 dokumentów, 474 filmy animowane, w tym 10 pełnometrażowych filmów animowanych.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: 35mm.online
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom