Darmowy kurs biznesu dla uchodźców z Ukrainy. Jak wziąć udział?

Darmowy kurs biznesu dla uchodźców z Ukrainy. Jak wziąć udział?

Dodano: 
Kurs biznesu. Zdjęcie ilustracyjne
Kurs biznesu. Zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash
Fundacja „AVSI Polska” zaprasza ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce do udziału w bezpłatnym kursie biznesu. Ten program nie tylko zwiększy ich kwalifikacje, ale także wesprze w poszukiwaniu pracy albo zakładaniu własnej firmy.

Fundacja „AVSI Polska” ruszyła z programem obejmującym trzymiesięczny bezpłatny kurs biznesu, z którego mogą skorzystać uchodźcy z Ukrainy. Akcja ma na celu podniesienie ich kwalifikacji oraz poprawienie szans na znalezienie pracy.

Kurs biznesu. Jaki jest program wydarzenia?

Uczestnicy kursu będą otrzymywać pakiety informacji dotyczące różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, a także będą doskonalić swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem polskim i angielskim. Te dwa aspekty pomogą im stworzyć solidne podstawy do dalszego rozwoju.

Na zakończenie kursu uczestnicy będą musieli opracować biznesplan. Ci, których pomysły zostaną uznane za najlepsze, otrzymają wsparcie finansowe na ich realizację, a także zostaną im przypisani specjaliści, którzy będą pomagać stawiać kolejne kroki na rynku. Fundacja „AVSI Polska” może również pomóc uczestnikom kursu w znalezieniu pracy w lokalnych firmach. Osoby, które wyrażą chęć udziału w akcji, będą mogły skorzystać z pomocy psychologicznej i prawnej. Opisywany program zakłada również możliwość pokrycia części kosztów prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi oraz dojazdu do nowego miejsca pracy.

Jak wziąć udział w programie?

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Trzeba przesłać swoje CV oraz pomysł dotyczący założenia własnej firmy na adres mailowy: [email protected]. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji uczestnik zostanie zaproszony na rozmowę, po której będzie można wziąć udział w kursie.

Czytaj też:
Warsztaty arteterapii dla ukraińskich kobiet we Wrocławiu. Jak wziąć udział?
Czytaj też:
Program mentorski dla Ukraińców w Polsce. Co trzeba wiedzieć?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: AVSI Polska
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom