Centrum Pomocy Medycznej dla Uchodźców w Polsce. Kto może skorzystać?

Centrum Pomocy Medycznej dla Uchodźców w Polsce. Kto może skorzystać?

Dodano: 
Szpital. Zdjęcie ilustracyjne
Szpital. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
W ramach współpracy Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego z lekarzami Sił Zbrojnych Królestwa Jordanii powstało Centrum Pomocy Medycznej dla Uchodźców w Warszawie. Trwa program pilotażowy, którego celem jest ustalenie warunków świadczenia opieki medycznej dla osób uciekających przed terrorem wojny w Ukrainie.

Misją Centrum Pomocy Medycznej dla Uchodźców jest zapewnienie opieki medycznej uchodźcom przybywającym do Polski. Jej zakres obejmuje diagnostykę oraz leczenie ambulatoryjne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i niektórych dziedzin medycyny specjalistycznej.

W ramach centrum dostępne są konsultacje pediatryczne, internistyczne, ginekologiczne, chirurgiczne oraz psychologiczne. Ponadto pacjenci mają możliwość skorzystania z niezbędnej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz otrzymania szczepień dla dorosłych i dzieci.

Do kogo jest skierowana pomoc? Jak się po nią zgłosić?

Z oferty Centrum Pomocy Medycznej mogą skorzystać obywatele Ukrainy, małżonkowie obywateli Ukrainy nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego, obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka oraz członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku.

Aby skorzystać z usług Centrum Pomocy Medycznej, można osobiście zgłosić się do rejestracji lub skontaktować telefonicznie pod numerem 261 817 852. Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Centrum znajduje się pod adresem ul. Szaserów 128 w Warszawie.

Czytaj też:
„Podróż przez piekło”. Wsparcie dla polskich medyków na froncie
Czytaj też:
Trwa kontrofensywa ukraińskiej armii. Załużny: Wróg próbuje powstrzymać natarcie naszych jednostek

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Wojskowy Instytut Medyczny
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom