Trwa kontrofensywa ukraińskiej armii. Załużny: Wróg próbuje powstrzymać natarcie naszych jednostek

Trwa kontrofensywa ukraińskiej armii. Załużny: Wróg próbuje powstrzymać natarcie naszych jednostek

Dodano: 
Ukraińska cywilna infrastruktura ostrzelana przez Rosję
Ukraińska cywilna infrastruktura ostrzelana przez Rosję Źródło: Pexels
Na wschodzie Ukrainy trwają zacięte walki. Ukraińska armia rozpoczęła kontrofensywę, aby odbić swoje terytoria z rąk rosyjskich okupantów. Głównodowodzący ukraińskiej armii Walerij Załużny przedstawił aktualną sytuację na froncie. Krótki raport przekazała również wiceminister obrony Hanna Malyar.

„Razem z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Serhijem Szaptałą, pracowaliśmy z grupami wojsk, które wykonują najtrudniejsze zadania w obszarach, gdzie toczą się najbardziej zacięte walki” – napisał Walerij Załużny w mediach społecznościowych.

Głównodowodzący ukraińskiej armii załączył wideo z pracy sztabu i podkreślił, że Rosjanie robią wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać natarcie ukraińskich jednostek wojskowych. W swoim komunikacie Załużny podkreślił, że ukraińskie wojska będą kontynuować wyzwalanie kraju bez względu na wszystko. „Pomimo zaciekłego oporu okupantów, nasi żołnierze robią wszystko, co możliwe, aby wyzwolić terytorium Ukrainy. Operacja jest kontynuowana zgodnie z planem” – zaznaczył.

„Największe wyniki dopiero nadejdą”. Wiceminister obrony Ukrainy o sytuacji na froncie

Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malyar również aktywnie komentuje sytuację na wschodzie Ukrainy. W jednym z najnowszych raportów przekazała, że wróg aktywnie atakuje na kierunkach Łyman i Kupiańsk, z wysokim poziomem ostrzału i trwają tam zacięte walki. Dodała, że wojska ukraińskie pracują i powstrzymują wroga przed dalszymi atakami.

W rozmowie z ukraińskimi mediami Malyar podkreśliła, że jest zbyt wcześnie, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski na temat obecnej sytuacji, ale jednocześnie zaznaczyła, że ukraińska armia przeprowadza wszystkie zaplanowane operacje wojskowe. Wiceminister obrony zapewniła, że „największe wyniki nadejdą”.

„Musimy zrozumieć, że wróg nie odda łatwo swoich pozycji. I musimy nastawić się na to, że będzie to bardzo ciężka walka. To właśnie się dzieje. I nie powinniśmy mierzyć skuteczności obecnej sytuacji tylko kilometrami lub liczbą osad, ponieważ trwająca operacja ma kilka zadań, a wojsko wypełnia te zadania. W rzeczywistości poruszają się tak, jak powinni się poruszać, a największe wyniki dopiero nadejdą” – dodała Malyar.

Czytaj też:
„Ścieżka pamięci” dla turystów w Buczy. Jaka jest główna idea projektu?

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: ukrinform.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom