„JedzeNIE wyrzucaj” to nowa kampania w Warszawie. Gdzie można zostawić niepotrzebne jedzenie dla tych, którzy mogliby je wykorzystać?

„JedzeNIE wyrzucaj” to nowa kampania w Warszawie. Gdzie można zostawić niepotrzebne jedzenie dla tych, którzy mogliby je wykorzystać?

Dodano: 
Punkty jadłodzielni w Warszawie
Punkty jadłodzielni w Warszawie Źródło:Miasto Stołeczne Warszawa / Facebook
Osoby, które nie chcą marnować żywności, często chętnie dzielą się nią z potrzebującymi. W tym celu w Warszawie powstały nawet specjalne punkty –„jadłodzielnie”, do których można przynieść niewykorzystaną, ale wciąż nadającą się do użytku żywność i produkty. Gdzie można znaleźć takie punkty w stolicy Polski?

Po świętach wielkanocnych często zostaje sporo jedzenia, które wiele osób po prostu wyrzuca. W dzisiejszych czasach marnowanie żywności to duży problem, który ma bezpośredni wpływ na środowisko. Federacja Polskich Banków Żywności ostrzega, że wyrzucając jedzenie, marnujemy również 250 bilionów litrów wody na świecie, a na każdy kilogram wyprodukowanej żywności do atmosfery trafia 4,5 kilograma dwutlenku węgla. W skali globalnej nasze marnowane jedzenie odpowiada za 6-8 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych, czyli 2-3 razy więcej niż emisja całego światowego lotnictwa. Równocześnie nie brakuje osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup niektórych produktów, bo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Aby ograniczyć marnotrawstwo, od kilku lat w stolicy Polski działa wiele spiżarni żywnościowych, w których ludzie mogą podzielić się z innymi swoimi nadwyżkami jedzenia. Zachęcają do tego władze miasta Warszawy.

„Pozostając w świątecznej retoryce powiedziałabym, że jednym z największych „grzechów” rozwiniętych społeczeństw jest marnowanie. W Warszawie staramy się temu przeciwdziałać, od lat prowadzimy akcje pod hasłem „JedzeNIE marnuję” albo „JedzeNIE wyrzucaj”. Stale aktualizujemy warszawską mapę jadłodzielni, gdzie możemy zostawić nadmiarową żywność, wiedząc, że komuś posłuży – mówi dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w warszawskim Ratuszu Karolina Zdrodowska. – To też element solidarności społecznej, tak potrzebnej nie tylko od święta. Z każdego produktu zostawionego w jadłodzielni, ktoś realnie korzysta” – pisze Karolina Zdrodowska, koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy.

Jaką żywność można zostawić w punktach?

Aby zostawić jedzenie, należy przestrzegać kilku zasad:

  • przynosimy produkty, które sami moglibyśmy zjeść;
  • mogą być po dacie „najlepiej spożyć przed”, ale powinny mieścić się w terminie „najlepiej spożyć do”;
  • pakujemy wszystko szczelnie, w czyste opakowania;
  • produkty suche mogą być napoczęte, ale powinny być szczelnie zamknięte;
  • do domowych wyrobów dodajmy skład i datę przygotowania.

Na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na Facebooku można zobaczyć, jak to zrobić.

facebook

Gdzie zlokalizowane są punkty?

W tej chwili w Warszawie znajduje się 45 punktów, w których można zostawić jedzenie i potrawy. Można skorzystać z mapy lub sprawdzić aktualną listę adresów na stronie Urzędu Miasta.

Mapa punktów Jadłodzielni w Warszawie

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Miasto Stołeczne Warszawa / Facebook
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom