Dofinansowanie na okulary. Krok po kroku wyjaśniamy, jak je zdobyć

Dofinansowanie na okulary. Krok po kroku wyjaśniamy, jak je zdobyć

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, dziewczyna w okularach
Zdjęcie ilustracyjne, dziewczyna w okularach Źródło: Shutterstock / Roman Samborskyi
W Polsce można otrzymać częściową rekompensatę finansową za zakup okularów. Zwrotów dokonują instytucje państwowe lub pracodawcy. Kto może skorzystać?

Zgodnie z Kodeksem pracy i rozporządzeniem zajmującego się tymi kwestiami ministra, każdy pracownik ma prawo ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie na zakup okularów. Wysokość refundacji nie jest stała i zależy od decyzji pracodawcy, a także od wady wzroku (astygmatyzm, krótkowzroczność lub dalekowzroczność). Wniosek można składać co 2-4 lata. Aby zakwalifikować się do otrzymania częściowego zwrotu, trzeba spełnić następujące wymagania:

  • być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę;
  • posiadać w miejscu pracy monitor, laptop lub smartfon oraz aktywnie korzystać z tych urządzeń przez co najmniej połowę czasu pracy, czyli cztery godziny dziennie;
  • posiadać zaświadczenie lekarskie o konieczności noszenia okularów;
  • kupić okulary we własnym zakresie i posiadać paragon potwierdzający dokonanie zakupu;
  • wypełnić i złożyć u pracodawcy wniosek o refundację zakupu okularów.

Warto jednak wiedzieć, że pracownicy, którzy są zatrudnieniu na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie, nie mogą ubiegać się o zwrot środków na zakup okularów od pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie ma obowiązku zwrócić pieniędzy za zakup soczewek kontaktowych. Pracownik może wystąpić z taką propozycją, ale decyzja należy do firmy.

Do jakich instytucji się zgłaszać?

O pomoc finansową na zakup okularów do Narodowego Funduszu Zdrowia może zgłosić się każdy, kto posiada zaświadczenie od lekarza o konieczności noszenia szkieł korekcyjnych. Nie jest konieczne zaświadczenie potwierdzające, że jest się zatrudnionym na stanowisku, które wymaga pracy z urządzeniami elektronicznymi. Pomocny może się okazać również kontakt z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, które pomogą odpowiednio pokierować sprawę. Instytucje te zwracają koszty związane z zakupem szkieł, nie oprawek.

Jak przebiega proces zwrotu w ramach współpracy z NFZ?

  • Należy przejść badanie wzroku i uzyskać zaświadczenie oraz receptę od lekarza okulisty (który ma umowę z NFZ);
  • Następnie trzeba złożyć wniosek do NFZ o pomoc w finansowaniu zakupu okularów;
  • Wybrać optyka współpracującego z NFZ i złożyć zamówienie;
  • Czekać na zwrot pieniędzy.

Podobnie jak w pierwszym przypadku wysokość dofinansowania zakupu okularów zależy od wady wzroku. Średnio waha się od kilkudziesięciu złotych u instytucji państwowych do nawet kilkuset u pracodawców.

Czytaj też:
Створено новий онлайн-сервіс для іноземців у Польщі
Czytaj też:
Чи актуальний мій PESEL UKR? Пояснюємо, як перевірити

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom