Idziemy na rozmowę rekrutacyjną. Oto słowa i zwroty, które się przydadzą

Idziemy na rozmowę rekrutacyjną. Oto słowa i zwroty, które się przydadzą

Dodano: 
Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna Źródło:Shutterstock / fizkes
Po przyjeździe do Polski wielu Ukraińców zaczęło szukać pracy. Po przejrzeniu ogłoszeń czas na rozmowę kwalifikacyjną. Fakt, że spotkanie z przyszłym pracodawcą – w zależności od firmy – może odbywać się w języku polskim, wywołuje u wielu niepokój. Redakcja „Wprost Ukraina” przygotowała listę zwrotów, które pomogą Ci przejść rozmowę kwalifikacyjną i zaprezentować się z jak najlepszej strony.

Nadszedł długo oczekiwany moment: Twoje CV zostało wstępnie zaakceptowane przez pracodawcę i zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli jest to Twoje pierwsze doświadczenie w poszukiwaniu pracy, może pojawić się stres. Można go jednak zniwelować dobrym przygotowaniem.

Proponujemy zapoznać się ze zwrotami, które mogą pojawić się podczas rozmowy:

 • Rozmowa kwalifikacyjna – Cпівбесіда;
 • Niech Pan/Pani powie coś o sobie – Нехай Пан/Пані розповість про себе;
 • Jak długo Pan/Pani jest w Polsce? – Як довго Пан/Пані в Польщі;
 • Jak długo Pan/Pani uczy się języka polskiego? – Як довго вчите польську мову;
 • Czy planuje Pan/Pani zostać w Polsce? – Чи плануєте залишитися в Польщі;
 • Czy posiada Pan/Pani wizę/kartę pobytu? Jaką konkretnie? – Чи маєте візу карту побиту і яку саме;
 • Jakie Pan/Pani ma doświadczenie zawodowe? – Який у вас професійний досвід;
 • Jakie są Pana/Pani mocne i słabe strony? – Які у вас сильні та слабкі сторони;
 • Jak radzi sobie Pan/Pani ze stresem? – Як справляєтеся зі стресом;
 • Co Pan/Pani wie o naszej firmie? – Що знаєте про нашу компанію;
 • Ile Pan/Pani chciałby/chciałaby zarabiać? – Скільки хочете заробляти;
 • Co Pan/Pani lubił/a najbardziej w swojej poprzedniej pracy? – Що ви найбільше сподобалось на попередній роботі;
 • Jaki był Pana/Pani zakres obowiązków na poprzednim stanowisku? – Які були у вас обов'язки на останньому місці роботи;
 • Na co Pan/Pani się nastawia, jeśli chodzi o rozwój kariery zawodowej? – Що ви шукаєте, якщо йдеться про розвиток кар'єри;
 • Jakie warunki w pracy byłyby dla Pana/Pani idealne? – Якою б була ідеальна ситуація на роботі;
 • Jak scharakteryzował(a)by Pan/Pani osoby, z którymi najlepiej się Panu/Pani pracuje? – З якими людьми вам краще працюється і чому;
 • Czego Panu/Pani brakowało w poprzedniej pracy? – Чого тобі не вистачає на попередній роботі;

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Zalecamy zapoznać się z pytaniami, które podaliśmy powyżej i przygotować na nie odpowiedzi w języku polskim, a to z pewnością zwiększy Twoje szanse na otrzymanie wymarzonej pracy. Można też, jeżeli nadarzy się taka okoliczność, wyjść z inicjatywą i już na wstępie rozmowy opowiedzieć o sobie coś ciekawego, co może zainteresować pracodawcę i pozytywnie wpłynąć na dalszy przebieg spotkania. A jeśli na rozmowie kwalifikacyjnej pojawią się pytania, na które nie znasz odpowiedzi – poświęć chwilę na zastanowienie się i udziel szczerej odpowiedzi.

Ważne jest także nastawienie do spotkania z przyszłym pracodawcą. Trzeba wykazać się entuzjazmem, a także pokazać gotowość do stawiania sobie nowych celów, rozwijania się. Entuzjazm jest szczególnie ważny dla tych specjalistów, którzy dużo pracują z innymi ludźmi.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Wprost Ukraina
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom