Wszystko o szczepieniach kotów i psów przeciwko wściekliźnie

Wszystko o szczepieniach kotów i psów przeciwko wściekliźnie

Dodano: 
Klinika weterynaryjna
Klinika weterynaryjna Źródło:Shutterstock
Właściciele kotów i psów powinni być świadomi, jakie obowiązki na nich ciążą. Przedstawiamy najważniejsze informacje o szczepieniach czworonogów przeciwko wściekliźnie.

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych, psy powyżej trzeciego miesiąca życia muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Następne szczepienie należy powtórzyć nie później niż po upływie 12 miesięcy. Szczepienia są wykonywane w klinikach weterynaryjnych. Po ich przeprowadzeniu do paszportu zwierzęcia należy wprowadzić odpowiednią adnotację, poświadczającą podanie preparatu przeciw wściekliźnie.

Szczepienia kotów i psów przeciwko wściekliźnie. Najważniejsze informacje

Jak wygląda sytuacja w przypadku kotów? „Od 31 grudnia 2021 r., na obszarze zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt, obowiązuje nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie. Pierwsze szczepienie powinno być wykonane w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego” – czytamy na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody mazowieckiego obszar zagrożony wścieklizną obejmuje:

 • w mieście stołecznym Warszawa: dzielnicę Wawer, dzielnicę Wesoła, dzielnicę Targówek (część dzielnicy ograniczona od zachodu ul. Radzymińską), dzielnicę Rembertów, dzielnicę Praga Południe, dzielnicę Wilanów;
 • w powiecie mińskim: gminy (Dębe Wielkie, Halinów, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Stanisławów, Latowicz, Cegłów), miasta: Halinów, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek;
 • powiat otwocki;
 • powiat garwoliński;
 • powiat kozienicki;
 • powiat radomski;
 • miasto Radom;
 • powiat zwoleński;
 • powiat wołomiński

Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące warunki:

 • szczepionka jest podana przez upoważnionego lekarza weterynarii;
 • wiek zwierzęcia domowego w dniu, w którym zostało zaszczepione, wynosi co najmniej 12 tygodni;
 • upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazuje datę podania szczepionki w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
 • data podania szczepionki nie jest wcześniejsza niż data wszczepienia transpondera lub wykonania tatuażu lub data odczytu transpondera lub tatuażu podana w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
 • okres ważności szczepienia liczy się od nabycia odporności ochronnej, przy czym musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia wymaganego przez producenta dla szczepienia pierwotnego; upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazuje okres ważności szczepienia w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
 • ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia, o którym mowa w punkcie powyżej.

Czytaj też:
Wynajem mieszkania w Polsce: gdzie szukać i na co zwrócić uwagę?

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: wetgiw.gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom