Zapisz się na kurs językowy. „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”

Zapisz się na kurs językowy. „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”

Dodano: 
Zajęcia języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Zdjęcie ilustrayjne
Zajęcia języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Zdjęcie ilustrayjne Źródło: shutterstock.com / Areipa.lt
W województwie lubelskim są organizowane bezpłatne kursy z podstaw języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Jak się zapisać i do kiedy trwa rekrutacja?

Inicjatywa „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” polega, jak sama nazwa wskazuje, na wspieraniu uchodźców z Ukrainy w przyswajaniu podstaw języka polskiego. Projekt jest realizowany od 1 maja 2022 roku i potrwa do 31 sierpnia 2023 roku.

„Kursy przeznaczone są dla osób pełnoletnich, które w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wjechały do Polski 24 lutego br. lub później, przebywają obecnie na obszarze województwa lubelskiego i pozostaną tutaj co najmniej do czasu ukończenia szkolenia językowego” – czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Kurs języka polskiego. Jak przebiega?

Podczas szkolenia uczestnicy realizują 60 godzin lekcyjnych zajęć, a cały proces trwa ok. 5-8 tygodni. Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe (podręcznik z ćwiczeniami, teczka, zeszyt, długopis). Po zakończeniu kursu uczestnicy podchodzą do egzaminu wewnętrznego, na podstawie którego wystawione zostaną zaświadczenia o zrealizowanym szkoleniu i nabytych umiejętnościach.

„Kursy prowadzone są w maksymalnie 12-osobowych grupach w systemie stacjonarnym lub zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy” – podaje wspomniany urząd.

Do kiedy można się zapisać?

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, że rekrutacja kandydatów jest prowadzona w sposób ciągły i będzie otwarta do czasu utworzenia 150 grup szkoleniowych, jednak nie później niż do dnia 15 czerwca 2023 roku.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu można zgłaszać drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w zakładce „Lubelskie pomaga Ukrainie” lub poprzez złożenie uzupełnionego formularza papierowego (dokument również jest dostępny na stronie internetowej). W październiku pierwsi uczestnicy z Lublina (6 grup) zakończyli kursy i uzyskali zaświadczenia.

Czytaj też:
Ukraińska Szkoła Sobotnia w Lublinie nabiera tempa. „Swoja, ukraińska”

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Urząs Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom