Czym jest system TAX FREE? Instrukcja działania

Czym jest system TAX FREE? Instrukcja działania

Dodano: 
Dokumenty, zdjęcie ilustracyjne
Dokumenty, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pexels / RODNAE Productions
Krajowa Administracja Skarbowa przedstawiła – krok po kroku – jak skorzystać, z systemu TAX FREE. Instrukcja zawiera jedynie kilka punktów.

Polska Krajowa Administracja Skarbowa na oficjalnej stronie internetowej wyjaśniała, czym jest system TAX FREE. „Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE” – czytamy. KAS w serwisie YouTube opublikowała nagranie, w którym przedstawiła instrukcję działania.

System TAX FREE. KAS przedstawiła instrukcję działania

– Turysto, robisz zakupy w Polsce? Nie masz miejsca stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej i chcesz skorzystać z TAX FREE? Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie dokumenty TAX FREE wystawiamy elektronicznie i automatycznie przekazujemy na polskie przejście graniczne. Jak to działa w praktyce? – pyta narrator w omawianym nagraniu. Następnie został przedstawiony kilkupunktowy plan.

  1. Kupujesz towar u sprzedawcy funkcjonującego w systemie TAX FREE.
  2. Zgłaszasz sprzedawcy chęć skorzystania z procedury TAX FREE.
  3. Wybierasz sposób zwrotu podatku i formę, w jakiej chcesz otrzymać elektroniczny dokument TAX FREE.
  4. Zanim przekroczysz granicę, sprawdź, czy posiadasz wszystkie towary, które są ujęte w dokumencie TAX FREE.
  5. Na przejściu granicznym pokaż funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej swoje dokumenty TAX FREE.
  6. Jeśli nie masz wszystkich zadeklarowanych towarów, poinformuj o tym.
  7. Po odprawie system TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów.
  8. Możesz również otrzymać pieczęć POLSKA-CŁO na wydruku elektronicznego dokumentu TAX FREE, jeśli o nią poprosisz.
  9. Otrzymujesz zwrot VAT w wybrany przez siebie sposób.

Szczegółowe informacje na temat systemu TAX FREE znajdują się na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej.

Czytaj też:
Wynajem mieszkania w Polsce: gdzie szukać i na co zwrócić uwagę?

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: granica.gov.pl/TaxFree/
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom