Jak Ukraińcy mogą zameldować się w Polsce?

Jak Ukraińcy mogą zameldować się w Polsce?

Dodano: 
Kobieta odwiedzająca urząd gminy w asyście administratora przy recepcji
Kobieta odwiedzająca urząd gminy w asyście administratora przy recepcji Źródło: Shutterstock / Jacob Lund
Każdy cudzoziemiec w Polsce musi zameldować się w administracji miasta i uzyskać zezwolenie na pobyt. Sprawdź, jak to zrobić poprawnie.

Zameldowanie to rejestracja mieszkańca lub nierezydenta w miejscu zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej. Ukrainiec może zameldować się na okres ważności wizy lub karty pobytu.

Jeśli obcokrajowiec jest zameldowany, może:

 • Dostać PESEL;
 • Zgłosić się z wnioskami do różnych instytucji państwowych;
 • Korzystać z banków i szpitali;

Nie jest konieczne posiadanie własnego mieszkania. Można wynająć mieszkanie lub pokój w akademiku.

Jakie dokumenty są potrzebne?

 • Potwierdzenie legalnego pobytu w kraju. Może to być wiza otwarta lub karta pobytu
 • Dokumenty, które potwierdzą twoje zamieszkanie w Polsce. Na przykład umowa najmu.
 • Wypis z księgi wieczystej jako kolejny dowód zamieszkania
 • Oświadczenie właściciela mieszkania, że nie ma nic przeciwko temu, aby ktoś zameldował się w jego domu.

Jak przebiega proces otrzymania dokumentu?

Aby uzyskać meldunek, należy:

 1. Zgromadzić pakiet dokumentów
 2. Zgłosić się do urzędu w miejscu zamieszkania (Urząd Gminy)
 3. Wypełnić na miejscu wniosek w języku polskim
 4. Wniosek i dokumenty należy przekazać pracownikowi urzędu w jednym z okienek

Jakie są warunki otrzymania dokumentu?

Urzędnik rejestruje go zaraz po otrzymaniu zgłoszenia. Aby otrzymać potwierdzenie zameldowania – należy poprosić o zaświadczenie o czasowym zameldowaniu.

Ile trzeba zapłacić?

Posiadanie zezwolenia na pobyt jest wymogiem prawnym, więc w Polsce jest bezpłatne. Jeśli dokument zostanie zgubiony i osoba będzie potrzebowała duplikat, to będzie to kosztowało 17 zł.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom