W Polsce uruchomiono infolinię dla uczniów i studentów z Ukrainy. Jaki jest cel?

W Polsce uruchomiono infolinię dla uczniów i studentów z Ukrainy. Jaki jest cel?

Dodano: 
Infolinia. Zdjęcie ilustracyjne
Infolinia. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: shutterstock.com / S_L
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wraz z UNICEF-em i Ministerstwem Edukacji i Nauki stworzyło infolinię dla uczniów, rodziców i opiekunów z Ukrainy. „Staramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mogą się pojawić” – czytamy na stronie PCPM.

W ramach wspólnego projektu UNICEF i polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki udało się połączyć szkoły, uczelnie zawodowe i wyższe, administracje i gminy, organizacje międzynarodowe. Dzięki temu infolinia Fundacji PCPM może odpowiadać na zapytania uchodźców dotyczące informacji i dostępu do usług edukacyjnych.

Infolinia ma wesprzeć uczniów z Ukrainy w polskich szkołach i daje możliwość rozpatrywania ewentualnych skarg uchodźców. Z pomocą infolinii jej twórcy chcą pomagać tym, którzy szukają informacji o możliwościach edukacyjnych dla swoich dzieci. Fundacja PCPM poprzez swoje działania informuje uchodźców w zakresie edukacji.

Kto może zadzwonić na infolinię?

Infolinia przeznaczona jest dla uchodźców z Ukrainy: uczniów i studentów oraz ich rodziców i opiekunów.

– Uruchomiliśmy tę infolinię, bo ludzie z Ukrainy po prostu potrzebują konkretnych informacji. Staramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mogą się pojawić, a jeśli pojawiają się nowe pytania, zbieramy niezbędne informacje z wydziału, szkół, organizacji – wyjaśnia Aleksandra Mizerska, koordynująca wspólny projekt ze strony Fundacji PCPM.

Chcę się dowiedzieć informacji o edukacji w Polsce

Fundacja PCPM zachęca wszystkich, którzy szukają informacji na temat edukacji w Polsce, do kontaktu pod numerem +48 22 100 13 00. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało „Wprost”, że rekrutacja na wiele uczelni w Polsce jeszcze trwa, więc ostateczne wyniki zarejestrowanych studentów z Ukrainy będą w okolicach połowy października. „Ale według najnowszego raportu (z dnia 08.01.2022) przygotowanego przez OPI na podstawie danych z systemu POL-on, od marca na polskich uczelniach zarejestrowało się ponad 900 nowych studentów o obywatelstwie ukraińskim” – pisze rzeczniczka ministerstwa Adrianna Całus.

Czytaj też:
Specjalne oferty dla Ukraińców na polskich uczelniach. „Wprost” sprawdził, jak przebiega rekrutacja

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom