5 dobrze opłacanych zawodów, które można opanować w szkole policealnej

5 dobrze opłacanych zawodów, które można opanować w szkole policealnej

Dodano: 
wybór zawódu
wybór zawódu Źródło: Shutterstock
Wielu Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do emigracji do Polski i nie ma dyplomu wyższego w stylu europejskim, wybiera szkoły policealne do nauki nowego zawodu.

W Polsce bardzo rozwinięte są szkoły policealne, które oferują w ciągu roku lub dwóch lat, w zależności od wybranego kierunku studiów, zdobycie praktycznej wiedzy i pożądanego na rynku zawodu. Takie instytucje edukacyjne można znaleźć w prawie wszystkich miastach kraju.

Wszystkie szkoły policealne posiadają duży wybór różnego rodzaju zawodów, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej porozmawiamy o 5 obszarach, które są cenione na rynku pracy, a dzięki zdobytej wiedzy można łatwo znaleźć pracę.

Mistrz usług kosmetycznych

Osoby pracujące w branży kosmetycznej z pewnością nie mogą narzekać na brak klientów, niemożliwość rozwoju i kiepskie zarobki. Teraz zapotrzebowanie na mistrza usług kosmetycznych jest większe niż kiedykolwiek, a praca nie wymaga wyższej edukacji. W szkole policeajnej Żak szkolenie w tej specjalności trwa dwa lata i jest bezpłatne. Uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę, która pomaga im nie tylko pracować w każdym salonie kosmetycznym, ale także otworzyć własny biznes w Polsce.

Wizażysta

Wizażysta to kolejny popularny zawód dla kreatywnych osób, które lubią upiększać innych. Zawód daje możliwość pokazania się, a także nie wymaga wyższego wykształcenia. Jest możliwość połączyć ten i powyższy zawód i zostać specjalistą o wyższym profilu.

Florysta

Zapotrzebowanie na piękne bukiety nigdy nie spadało, więc kwiaciarniom nigdy nie zabraknie klientów. Obecnie wiele firm i restauracji dba o własne wnętrze i atmosferę, dlatego często zwraca się do kwiaciarni o wykonanie dekoracji i kompozycji kwiatowych do swoich przestrzeni. Szkolenie trwa tylko rok, a absolwenci są gotowi do pracy w pracowniach florystycznych, firmach i szkołach ogrodniczych, w kwiaciarniach, a także do otwarcia własnego biznesu.

Technik BHP

Jeśli szukasz dobrze płatnego zawodu, powinieneś zwrócić uwagę na specjalizację technik BHP. Na rynku pracy zapotrzebowanie na specjalistów jest duże, a w przyszłości według prognoz będzie jeszcze większe, ponieważ teraz pracodawcy coraz bardziej obawiają się o bezpieczeństwo i komfort swoich pracowników. Nauka trwa 1,5 roku.

Technik administracji

Ten zawód jest odpowiedni dla osób lubiących pracować w programach komputerowych w komfortowym biurze. Na zajęciach rozwijane są podstawy prawa, praca z określonymi programami komputerowymi oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej. Po ukończeniu 2 lat studiów na politechnice absolwent znajdzie pracę w urzędzie jako młodszy specjalista ds. administracji.

Aby wybrać zawód do studiowania, zapoznaj się ze specjalnościami oferowanymi w szkołach i bazując na swoich umiejętnościach i pragnieniach wybierz dla siebie zawód, który w przyszłości przyniesie nie tylko przyjemność, ale również wysokie dochody.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: polsza24
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom