Szkoły policealne dla uchodźców z Ukrainy. Zasady rozpoczęcia nauki

Szkoły policealne dla uchodźców z Ukrainy. Zasady rozpoczęcia nauki

Dodano: 
Szkoła dla dorosłych
Szkoła dla dorosłych Źródło:Unsplash / Kenny Eliason
Polska oferuje edukację nie tylko dzieciom, ale także starszym grupom wiekowym. Istnieje możliwość uzyskania europejskiego dyplomu lub świadectwa ukończenia studiów.

Szkoły dla dorosłych w Polsce nazywane są policealnymi. Większość z tych kursów jest bezpłatna dla obcokrajowców. Szkolenia odbywają się w wielu miastach: Krakowie, Lublinie, Warszawie, Poznaniu, Katowicach i innych. Takie szkoły skupiają się na kształceniu praktycznym, a nie teorii, jak na uniwersytetach.

Jakie kierunki oferują szkoły dla dorosłych?

W szkołach dla dorosłych w Polsce można zdobyć wiedzę i wykształcenie w takich kierunkach jak:

 • administrator
 • asystent kierownika produkcji filmowej
 • asystent stomatologiczny
 • masażysta
 • kosmetyczka
 • ochrona fizyczna
 • terapeuta zajęciowy
 • florysta

Czas trwania nauki

Kształcenie trwa od 1 roku do 3 lat, w zależności od wybranej specjalizacji. Po ukończeniu studiów zostanie wydany dyplom.

Zapisy do szkół mają charakter ciągły. Kandydat do szkoły może rozpocząć naukę zarówno w semestrze jesiennym, jak i wiosennym. Nauka w szkołach jest bezpłatna, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składania wniosków i komplet dokumentów.

Rodzaje szkół w zależności od pory nauczania:

 • szkoły weekendowe
 • szkoły dzienne
 • szkoły wieczorowe

Jakie dokumenty są wymagane?

Aby dostać się do szkoły dla dorosłych, trzeba dostarczyć następujące dokumenty:

 • ankieta wypełniona osobiście w sekretariacie szkolnym lub poprzez zapisy online;
 • zaświadczenie ukończenia szkoły średniej w oryginale;
 • w zależności od wyboru szkoły musi być spełniony jeden z poniższych warunków:
  • warunkiem złożenia aplikacji na pierwszy semestr w szkole policealnej jest ukończenie szkoły średniej.
  • warunkiem złożenia wniosku o przyjęcie do pierwszego semestru 3-letniego liceum jest ukończenie szkoły podstawowej (klasa 9) lub gimnazjum.
  • 1 zdjęcie ucznia (podpisane na odwrocie)
  • dowód osobisty (np. paszport lub inny dokument tożsamości) do weryfikacji.
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do studiowania w tym zawodzie (dotyczy tylko liceów).

Nauka uchodźców z Ukrainy. Brak dokumentów to nie problem

– Przyjmujemy każdego, kto chce iść do szkoły policealnej. Jeśli ktoś uciekł od wojny i nie ma żadnego dokumentu, np. świadectwa o ukończenia szkoły średniej, możemy to potwierdzić w inny sposób. Takie przypadki rozpatrywane są indywidualnie w sekretariacie szkoły – informuje nas pracownik szkoły policealnej COSINUS.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom