Warszawska Akcja „Zima w Mieście”. Jak się zarejestrować?

Warszawska Akcja „Zima w Mieście”. Jak się zarejestrować?

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, dzieckо w pobliżu zaśnieżonego krzewu
Zdjęcie ilustracyjne, dzieckо w pobliżu zaśnieżonego krzewu Źródło: Pexels / Vika Glitter
Od listopada przyjmowane są zgłoszenia do akcji „Zima w Mieście”, która jest przeznaczona dla warszawskich uczniów i dzieci mieszkających w stolicy. Jak się zgłosić? Czasu nie pozostało wiele.

„Zima w Mieście” to inicjatywa stworzona w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych i pełnych wrażeń ferii zimowych. Główną ideą jest to, aby uczniowie mogli jednocześnie odpocząć, uczestniczyć w ciekawych zajęciach, a także, żeby byli pod opieką wykwalifikowanego personelu.

Jak zarejestrować dziecko?

Zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2024 rozpoczęły się 24 listopada i potrwają do 10 grudnia 2023 roku. Akcja jest przeznaczona dla uczniów warszawskich szkół oraz dzieci na stałe mieszkających w stolicy (status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia, oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej).

Rodzice mogą zarejestrować swoje dzieci w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, a następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wybraniu terminów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły, do których dziecko ma uczęszczać, aby brać udział w zajęciach (od najbardziej preferowanej do najmniej). W każdym tygodniowym turnusie można wybrać dowolną liczbę szkół. Więcej informacji na temat harmonogramu i zasad programu można znaleźć na oficjalnej stronie akcji.

Płatność za posiłki i opiekę

Decyzja w sprawie przyjęcia dziecka do programu „Zima w Mieście” pojawi się 15 grudnia w systemie inicjatywy. Następnie należy opłacić wyżywienie i opiekę nad dzieckiem. Organizatorzy proszą jednak, aby się z tym nie spieszyć.

„Proszę nie dokonywać opłat (przelewów) przed 1 stycznia 2024 r. Od 2 stycznia 2024 r. od godziny 8:00 do 8 stycznia 2024 r. do godziny 16:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane”– czytamy na stronie.

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w latach ubiegłych Feryjne Placówki Edukacyjne będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Ważne! Dzieci korzystające w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub ośrodka pomocy społecznej są zwolnione z opłat za posiłki i opiekę podczas akcji.

Czytaj też:
„Zakochałam się w tym kraju od pierwszych minut”. Alina stworzyła kursy językowe w Polsce

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom