11 i 12 listopada. Gdzie można zrobić zakupy?

11 i 12 listopada. Gdzie można zrobić zakupy?

Dodano: 
Kobieta w Supermarkecie, zdjęcie ilustracyjne
Kobieta w Supermarkecie, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pexels
11 i 12 listopada będą obowiązywały restrykcje dotyczące funkcjonowania placówek handlowych. Co trzeba wiedzieć?

11 listopada to szczególna data w polskim kalendarzu. W tym dniu Polacy obchodzą Święto Niepodległości. To dzień wolny od pracy (są wyjątki – tego dnia swoje obowiązki wykonują np. dziennikarze, mundurowi i lekarze), a dzieci nie idą wtedy do szkoły. Polacy tłumnie wychodzą na ulice i biorą udział w marszach, które są organizowane w wielu miastach. Odwiedzają ważne z historycznej perspektywy miejsca i w ten sposób oddają cześć polskim bohaterom narodowym, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości.

Dzień Niepodległości. Godziny otwarcia sklepów

1 marca 2018 roku w Polsce weszła w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta. Na mocy tych przepisów wprowadzono tzw. niedziele niehandlowe, kiedy zakupy można zrobić jedynie w takich miejscach jak stacje paliw, apteki czy punkty pocztowe.

Wprowadzone ograniczenia obejmują również dni, które w Polsce są uważane za święta państwowe, m.in. Święto Niepodległości. Oznacza to, że 11 listopada, który w tym roku wypada w sobotę, sieci supermarketów i centra handlowe będą zamknięte. Co więcej, dzień później – 12 listopada przypada niedziela niehandlowa, więc wspomniane placówki również nie otworzą się dla klientów.

Weekend z zakazem handlu. Gdzie można zrobić zakupy?

Zazwyczaj w niedziele i święta w Polsce otwarte są małe prywatne sklepy, gdzie za ladą stoi właściciel lub członkowie jego rodziny. Decyzja o godzinach otwarcia takich placówek jest podejmowana bezpośrednio przez właściciela. Otwarte są m.in. Żabka czy Carrefour Express. Warto zaznaczyć, że ograniczenia nie dotyczą takich miejsc jak: restauracje i kawiarnie, a odwiedzenie ich może być ciekawym sposobem na spędzenie wolnego czasu.

Czytaj też:
„Zdolność do obrony narodowości”. Ukrainka o tym, co zaskoczyło ją w Polsce

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: WPROST.pl
Powyższy artykuł, którego autorami są WPROST.pl Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom