Nowa pomoc finansowa dla Ukraińców w Polsce. Jak się o nią ubiegać?

Nowa pomoc finansowa dla Ukraińców w Polsce. Jak się o nią ubiegać?

Dodano: 
Organizacja Diakonia Polska
Organizacja Diakonia Polska Źródło: Diakonia Polska
Można uzyskać 700 i 600 zł na wsparcie Ukraińców w Polsce od organizacji charytatywnych Dikonia Polska i Diakonie Katastrophenhilfe (DKH). Podpowiadamy, kto i jak może otrzymać pomoc.

Nie po raz pierwszy organizacje charytatywne Dikonia Polska i Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) uruchomiły program pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy. W pierwszej edycji programu, która trwała do stycznia, pomoc finansową otrzymało 7 tys. ukraińskich rodzin. W drugim etapie, który właśnie trwa, planowana jest pomoc dla kolejnych ok. 2 500 rodzin z Ukrainy.

Kto jest uprawniony do pomocy i jaką pomoc dostaną?

Dzięki programowi wsparcia rodziny z Ukrainy mogą otrzymać 700 zł na osobę i 600 zł na każdego kolejnego członka rodziny przez trzy miesiące. Do pomocy tej kwalifikują się:

  • osoby, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 roku i ucierpiały w wyniku działań wojennych, niezależnie od ich narodowości;
  • osoby, które zameldowały się w Polsce i korzystają tu z ochrony czasowej lub międzynarodowej, wymagana jest rejestracja PESEL ze statusem UKR;
  • osoby, które nie otrzymały pomocy od innych organizacji humanitarnych. Wsparcie z pomocy społecznej w Polsce nie ma na to wpływu;
  • osoby, które nie mają dostępu do regularnych dochodów wystarczających na pokrycie minimalnego poziomu życia.

Według organizatorów liczba osób potrzebujących jest niezwykle duża, a środki ograniczone. „W ramach programu będziemy starali się priorytetowo traktować wnioski i wspierać gospodarstwa domowe znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji” – czytamy.

Jak wypełnić wniosek o pomoc finansową?

Aby ubiegać się o pomoc, należy wypełnić formularz online na stronie programu. W tym celu należy kliknąć „Umów się na spotkanie”, wybrać datę i godzinę i przyjść do ośrodka na wyznaczony termin. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, aby otrzymać unikalny kod, za pomocą którego będzie można zalogować się na stronie i wypełnić wniosek.

W jakich miastach mogę przyjść na spotkanie i zarejestrować swój wniosek?

Centra działają już w Krakowie i Jaworze, a 23 marca zostaną otwarte w kolejnych 13 miastach w Polsce: Cieszyn, Działdowo, Kalisz, Koszalin, Lublin, Mrągowo, Nidzica, Pisz, Suwałki, Świdnica, Wałbrzych, Węgrów i Wrocław. W tych miastach będzie można umówić się na wizytę w ośrodku od przyszłego tygodnia.

Czy są jakieś kontakty do organizacji?

Jeśli są dodatkowe pytania, można skontaktować się z organizatorami pod numerem telefonu: 800 000 232. Aby wyjaśnić wszelkie informacje, można napisać na maila organizacji: [email protected], lub napisać na czat programu w Viberze.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom