Rewitalizacja Parku Akcji „Burza” w Warszawie. Miejsce nawiązuje do historii Polski

Rewitalizacja Parku Akcji „Burza” w Warszawie. Miejsce nawiązuje do historii Polski

Dodano: 
Park, zdjęcie ilustracyjne
Park, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Park Akcji „Burza” został otwarty po długiej rewitalizacji. Modernizacja tego miejsca kosztowała ponad 24 mln zł.

Park Akcji „Burza” znajduje się na zboczach Kopca Powstania Warszawskiego na Mokotowie. Na terenie parku są ruiny zniszczonej niegdyś Warszawy. Pojawiają się również tabliczki informacyjne, dzięki którym można pogłębić swoją wiedzę o historii. Został on otwarty w przeddzień 79. rocznicy Powstania Warszawskiego.

– Cieszę się, że możemy udostępnić ten park mieszkańcom właśnie dziś, w przeddzień kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest tu wiele miejsc, które nawiązują do pamiętnych wydarzeń z 1944 r. Ale pojawiły się też nowe udogodnienia: ścieżka przyrodnicza, kładka wśród drzew czy strefa rekreacyjna dla dzieci. Warto odwiedzić to miejsce, nie tylko podczas tegorocznych obchodów – zaznaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przestrzeń jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych i opiekunów z dziećmi.

Park Akcji „Burza” w Warszawie. Tło historyczne

W parku znajduje się Kopiec Powstania Warszawskiego, na którego szczycie pojawiła się dwupoziomowa platforma widokowa. Na jego szczyt można wejść schodami lub nowo wybudowanym wąwozami, których ściany wykonane są z gruzobetonu. Nieprzypadkowo wykorzystano ten materiał, gdyż nawiązuje do historycznych wydarzeń. W 1946 r. kopiec usypano z fragmentów gruzu zebranych z całej Warszawy, z czego powstało 31-metrowe wzniesienie, które ostatecznie zostało zasypane piaskiem i gliną.

Modernizacja parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego kosztowała ponad 24 mln zł. W trakcie jego przebudowy posadzono ponad 450 drzew parkowych i około 8 500 drzew leśnych, a także wiele krzewów i bylin. Jednocześnie zachowano obszary dzikiej przyrody o ograniczonym dostępie dla ludzi.

Czytaj też:
Bezpieczny wypoczynek nad wodą. Pakiet porad

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: warszawa.naszemiasto.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom