Nagrody Pulitzera 2023. Wśród laureatów Ukraińcy

Nagrody Pulitzera 2023. Wśród laureatów Ukraińcy

Dodano: 
Transparent z hasłem „Ratujmy Mariupol”, zdjęcie ilustracyjne
Transparent z hasłem „Ratujmy Mariupol”, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pixabay
Ukraiński dziennikarz wideo, fotograf i producentka zdobyli Nagrodę Pulitzera za przejmujący reportaż z Mariupola. – W ten sposób działamy. Wszyscy ci ludzie wspierają się nawzajem i ostatecznie wykonują pracę, która powinna zmieniać świat na lepsze, a przynajmniej nie pogarszać go – powiedział Mścisław Czernow.

Nagroda Pulitzera jest uważana za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na świecie w dziedzinie dziennikarstwa, literatury i dramatu oraz muzyki. Na liście tegorocznych laureatów znaleźli się Ukraińcy, którzy pracują dla Associated Press: dziennikarz wideo Mścisław Czernow, fotograf Jewhen Małoletka i producentka wideo Wasylisa Stepanenko. Wszyscy zostali docenieni w kategorii „Za służbę publiczną”.

Reportaż z Mariupola. Ukraińcy wśród laureatów Nagrody Pulitzera

Zespół otrzymał nagrodę za fotoreportaż z oblężonego w czasie rosyjskiej, pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę – Mariupola. To właśnie Czernow, Małoletka i Stepanenko rejestrowali wydarzenia, które rozgrywały się w mieście w pierwszych tygodniach wojny. Dzięki wykonanej pracy cały świat mógł zobaczyć kadry ze zniszczonego przez Rosjan ukraińskiego miasta, realia katastrofy humanitarnej, masowe groby cywilów, skutki ostrzału cywilnej infrastruktury, pracę lekarzy w trudnych warunkach oraz heroiczny opór Ukraińców.

– W ten sposób działamy. Wszyscy ci ludzie wspierają się nawzajem i ostatecznie wykonują pracę, która powinna zmieniać świat na lepsze, a przynajmniej nie pogarszać go – powiedział Mścisław Czernow w trakcie ceremonii wręczenia nagród.

Ukraiński fotograf Jewhen Maloletka, który pracuje w zespole agencji Associated Press, zdobył również nagrodę w kategorii „Zdjęcie newsowe”. Dziennikarze „New York Timesa”, którzy udokumentowali zbrodnie wojenne popełnione przez Rosjan w Buczy, zdobyli nagrodę w kategorii „Reportaż Międzynarodowy”.

twitterCzytaj też:
Polska dziennikarka Natalia Bryżko-Zapór napisała książkę o Zełenskim. „Ja tu zostaję”

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: wirtualnemedia.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom